Gemeenteraad Brugge 29 mei 2018

Tijdens de zitting van de gemeenteraad in Brugge kwamen de raadsleden van N-VA op heel wat punten tussen. 

Hier leest u een korte toelichting over deze tussenkomsten. De volledige teksten kan u in de bijlages hiernaast lezen.

Fractieleider Geert Van Tieghem deed voorstellen voor het (kort)parkeren. De burgemeester beloofde alvast om hiermee rekening te houden.

Hij hekelde eveneens het parkeerboetebeleid. Volgens het stadsbestuur is er echter geen probleem. De cijfers die Geert Van Tieghem kon voorleggen, liegen er nochtans niet om. In zijn laatste tussenkomst vroeg hij waarom de actieplannen voor de oprichting van Hulpverleningszone 1 zo uitgebreid zijn. Volgens het bestuur is die oprichting zo ingewikkeld dat dit bijzonder veel tijd en planning vraagt.

Martine Bruggeman had enkele vragen over het recht van opstal aan de vzw Cactus Muziekcentrum. Ze vroeg of er voldoende maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de jongeren niet in het water sukkelen. Ook over de ontsluiting en de toegankelijkheid stelde Martine vragen. Tenslotte riep raadslid Bruggeman op om alert te zijn voor geluidsoverlast. 

Ook over de nieuwe structuur voor het Stedelijk Conservatorium had Martine Bruggeman enkele bemerkingen. Zo vroeg ze zich af of de personeelsproblemen nu opgelost zijn. Ook wie er uiteindelijk beslissingen neemt, was niet zo duidelijk.

Raadslid Eric Lagrou was opgetogen over de vergunning die de Brugsche Rugbyclub kreeg om een clubhuis te bouwen. Het was mede onder impuls van N-VA dat deze vergunning er kwam. Eric wees op het belang van de overeenkomst waarin staat dat ook andere sportclubs dit clubhuis kunnen gebruiken.

Ook raadslid Noelia Sanchez liet opnieuw van zich horen: zij had het over de nieuwe vluchtroute tussen Manchester en de luchthaven Oostende-Brugge. Dit is een mooie kans voor het toerisme in Brugge. Met deze route wordt een regio van 7 miljoen mensen bereikt. Noelia had hierbij vragen over de geplande marketingacties, het voorziene budget van de stad om Brugge in de regio van Manchester te promoten en welke maatregelen er genomen werden om de toeristen naar Brugge te krijgen.

Tenslotte uitte raadslid Patrick Daels zijn bekommernis over de ontsluiting en de mobiliteit in en rond een geplande nieuwe verkaveling van 148 woningen in de St-Trudostraat in Assebroek. Hij vroeg het stadsbestuur hoe zij het sluipverkeer in de aanpalende Benedictijnenstraat zullen aanpakken.

De volledige tussenkomsten kan u lezen in de bijlagen hiernaast.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is