Nieuws

Alle nieuwsitems

Economisch actieplan N-VA Brugge voor na de Corona-crisis   De N-VA Brugge vraagt het stadsbestuur bijkomende actie om de gevolgen van de Corona-crisis en Corona-maatregelen te gaan bestrijden. De partij stelt daarom een 10-puntenplan en concrete voorstellen voor. We moeten samen nu al in gang …

Op 4 april 2020

Beste vrienden en vriendinnen,Wij hadden zoveel activiteiten gepland, maar het Covid-19 virus heeft hier anders over beslist, we zitten met zijn allen in ons kot en komen nog sporadisch buiten, hoogstens voor een boodschap of elke dag om 20:00 u om te applaudisseren voor zij die dag en nacht klaar …

Op 16 maart 2020, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Leefmilieu en wonen

Geachte heer burgemeester,geachte korpschef, sinds de zeer terechte invoering van de strenge maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken ligt onze stad er - zeker 's avonds en 's nachts - verlaten bij. Alle café's en restaurants zijn dicht, net als de cultuurhuizen. Ook de hotels …

Op 29 februari 2020, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Economie en ondernemen

Wanneer wordt de verschraling en de leegstand in de Smedenstraat aangepakt? "We moeten helaas met lede ogen de toenemende leegstand en verschraling van de Smedenstraat aanzien,"meent N-VA Brugge bij monde van raadslid Nele Caus, "Vandaag verdwijnt ook  de spraak- en smaakmakende bakkerij"le Pain …

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

De gemeenteraad van de 18e februari startte met een actuele vraag van fractieleider Geert Van Tieghem. Hij uitte zijn bezorgdheid omtrent de plotse, nieuwe verkavelingsaanvraag in de Sint- Trudostraat in Assebroek. "Dit deel van de Assebroekse Meersen moet groen blijven, het is niet alleen een …

Op 24 februari 2020

Het was afgelopen vrijdag wederom raak in de stationsbuurt. Dit keer was er via sociale media opgeroepen om te vechten in het park aan het station. Gemeenteraadslid Nele Caus geeft dan ook terecht aan dat het zo niet verder kan. "Begin dit jaar werden de opstootjes nog gewijd aan examenstress, maar …