Gemeenteraad 18 februari 2020

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

De gemeenteraad van de 18e februari startte met een actuele vraag van fractieleider Geert Van Tieghem. Hij uitte zijn bezorgdheid omtrent de plotse, nieuwe verkavelingsaanvraag in de Sint- Trudostraat in Assebroek. "Dit deel van de Assebroekse Meersen moet groen blijven, het is niet alleen een waardevol stuk landschappelijk erfgoed maar ook een overstromingsgebied, we mogen aan dit mooie stukje natuur niet raken!", zo stelt Geert onomwonden.

Het OCMW van Brugge stelde een intern auditcomité samen, helaas hebben we ook hier moeten vaststellen dat er geen enkel lid van de oppositie hiervan deeluitmaakt. "We vinden dit betreurenswaardig, om het niet een gemiste kans te noemen," zegt gemeenteraadslid Geert Van Tieghem, "het is net alsof ze geen pottekijkers willen." 
Het auditcomité van de stad Brugge kwam volgens onze burgervader in 2019  al een paar keer "virtueel" samen... voor een goed verstaander, wil dit dus zeggen... alleen op papier. 

Ook het waarderingsbeleid bij het OCMW werd geagendeerd. "Verheugd nemen we kennis van het feit dat het stadsbestuur zal investeren in ondersteundende HR-tools, waarvoor ik al meermals een lans brak.", zo stelde onze fractieleider. "Deze tools zullen een positief effect hebben op de hoge absenteïsmegraad. We roepen op om al deze zaken ook te implementeren in het persooneelsbeleid van onze stad.", volgens Geert.

Raadslid Pol Van Den Driessche brak een lans voor de plaatsing van watertonnen en reservoirs op openbare domeinen en nabij of op stedelijke gebouwen (buiten het stadscentrum) om regenwater op te vangen. Dit om tekorten tijdens een volgende hete zomer te helpen opvangen. Experts bevelen dat sterk aan, het stadsbestuur reageerde positief.

“Dat de rioolaansluiting van private percelen op het rioleringsnet vanaf 1 maart 2020 ten laste is van Farys, en niet meer ten laste van de Bruggeling,  is  de logica zelve”, vindt fractieleider Geert Van Tieghem. Brugge was in deze jaren lang de slechtste leerling van de klas.   Immers, elke burger betaalt reeds een forse gemeentelijke saneringsbijdrage, vervat in de waterfactuur.  

“Elke nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een Brugse school i.v.m. het naschools openstellen van sportinfrastructuur, zijn we zeer genegen,” weet fractieleider Geert Van Tieghem.   Zo ook deze van de sporthal Jan Fevijn te Assebroek : een sportief win-winverhaal voor de stad, de school en de betrokken sportverenigingen (basketbalploeg Avanti en minivoetbalploeg Assebroeke).

Raadslid Nele Caus klaagde de vormfouten aan die bij de openbare aanbesteding van de windmolens te Houffalize gemaakt werden. "Enkele maanden geleden hebben we dit positieve initiatief van de OCMW-raad met veel enthousiasme goedgekeurd. Nu blijkt echter dat er verschillende fouten werden gemaakt, die ons insziens niet alleen te wijten zijn aan deze zogenaamde vormvereisten." zo stelde Nele. Hopelijk zullen dergelijke fouten in de toekomst niet meer gemaakt worden, want dit getuigt niet van goed bestuur. 

Ook de nieuwe samenstelling van de Seniorenadviesraad stond op de agenda.  “ Een seniorenadviesraad, met adviserende functie aan het bestuur, zijn we vanuit N-VA zeer genegen”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.  “Maar over de onevenwichtige samenstelling hebben we toch ernstige bedenkingen”.  De bevoegde schepen beloofde om dit te herbekijken.

Op de agenda stond ook de gunning voor de aankoop van 6 interventievoertuigen voor de politie. "Natuurlijk vinden wij dat de politie over goed en recent materiaal moet beschikken," zo stelde raadslid Nele Caus, "Maar wat gebeurt er met de verouderde voertuigen? Worden deze ingeruild bij de garage? Waar worden ze gestald?" vroeg Nele het stadsbestuur. In het verleden kaartte Nele, onder andere door middel van een schriftelijke vraag, deze verschillende zaken al aan de kaak. 

Natuurlijk deed ook gemeenteraadslid Dirk Barbier zijn duit in het zakje. 
Na Curieuze Neuzen werd fijnstof over gans Vlaanderen gemeten. Brugge besliste om in Zeebrugge bijkomende metingen te doen, waarvan de gemiddelde waarden geen hoge graad van vervuiling overschreden na toetsen aan de gestelde Europese norm en aan deze van WHO. De vraag die Dirk het Stadsbestuur stelde, was of wij bijkomende metingen mogen verwachten op Brugse hotspots (Vlamingsdam/straat en Bevrijdingsstraat), of er inzage van de resultaten mogelijk is, en modulatie van de Brugse mobiliteit erdoor bespreekbaar wordt.
Gemeenteraadslid Dirk Barbier kwam tussen op het agendapunt wonen en leven in de binnenstad. Aanleiding zijn klachten in de Artoisstraat over lawaai en onveiligheid. Wat omgevingslawaai aangaat wees hij op de mogelijke medische gevolgen van gehoorverlies tot oorsuizen en hyperacusis, wat leidt tot vergrote waakzaamheid en slaapstoornissen. Wat veiligheid aangaat, stelt het gemeenteraadslid voor om slimme verlichting te installeren die werkt op basis van bewegingssensoren, ook vraagt Dirk camera’s in de buurt, die verdachte gedragingen kunnen registreren. Volgens de mandataris, is het budget hiervoor aanwezig.
 

 

U kan de volledige tussenkomsten lezen in de bijlages. Indien u dit wenst is de gemeenteraad ook altijd live te volgen via de streaming op brugge.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is