Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Nieuws van de Gemeenteraad

Door het verdwijnen van publicitaire ruimte op ’t Zand lijkt het ons logisch dat het betrokken bedrijf een financiële compensatie vraagt.   De oplossing die hier op tafel ligt, is o.i. een goede en aanvaardbare zaak voor de stad.     Het is alvast heel wat beter dan het BTW – debacle met dezelfde …

Op 4 december 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Het PWA-stelsel  (Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap) eindigt op 31/12/2017 en wordt vervangen door wijk-werken vanaf 01/01/2018. Het decreet wijk-werken voorziet dat samenwerkingsverbanden van minstens 60.000 inwoners de organisatie van wijk-werken kunnen opnemen. Voor de Brugse regio hebben de …

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Nieuws van de Gemeenteraad

Hieronder leest u de tussenkomst van raadslid Patrick Daels op de laatste gemeenteraad. Hij geeft enkele opmerkingen op de uitbreiding van het subsidiereglement voor de handelszaken. Op zichzelf vinden wij dit agendapunt zeker positief.  Maar toch hebben we enkele kritische bedenkingen. 1ste …

Op 29 november 2017

Jawel, deze raamovereenkomst verheugt ons.  De stad kan dus blijkbaar toch nog samenwerken met De Lijn.   Vanuit N-VA hebben we steeds meermaals gepleit en opgeroepen om een constructieve dialoog op te zetten met De Lijn, m.b.t. het inleggen van shuttlebusjes tussen de randparkings en het …

Op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Dit stadsbestuur is op financieel vlak helemaal niet goed bezig, zo maakten de N-VA-raadsleden duidelijk deze week tijdens twee gemeenteraadszittingen. We pikken er enkele zaken uit. N-VA Brugge stelt zich ernstige vragen bij de ingediende meerjarenbegroting van het OCMW en van de Zorgvereniging …

Op 2 november 2017, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Leefmilieu en wonen, Mobiliteit en openbare werken

Na jarenlang studeren en onderzoeken is het tijd om te beslissen over waar de zo noodzakelijke nieuwe zeesluis in Zeebrugge moet gebouwd worden. Wij zijn het eens met de ingenieurs die stellen dat de optie-"Visart" de best mogelijke is. U leest daarover meer in het aangehechte krantenartikel, …