Patrick Daels

Patrick Daels woont in St-Kruis en is beroepshalve zaakvoerder van een kleine kmo.

Patrick is een overtuigd Vlaams-nationalist en waakt als lokaal mandataris over het behoud van het Vlaamse karakter van Brugge.  Als gemeenteraadslid is hij zeer gedreven voor Brugge en zijn inwoners.  Hij ondersteunt en stimuleert graag het verenigingsleven.  Hij ijvert voor verankering en versterking van de lokale economie.  Hij heeft ruime aandacht voor een kernversterkend woonbeleid en betaalbaar wonen.  Patrick vertegenwoordigt N-VA Brugge in de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). 

Zijn speerpunten als lokaal mandataris zijn : 

* Behoud en verder bestendigen van het Vlaamse karakter van Brugge. Bruggelingen kunnen terecht fier zijn op onze Vlaamse stad ; Brugge in Vlaanderen ; Vlaanderen in Europa – dat is onze identiteit.

* Het sociaal weefsel : Doordat hij zelf jarenlang actief geweest is in het verenigingsleven wil hij dit belangrijke aspect van de samenleving voluit steunen en concreet blijven stimuleren. Het is het cement van een vredevolle samenleving, waar mensen gelukkig kunnen zijn.

* Verankering en versterking van de lokale economie : koken kost geld en daarvoor hebben we inkomsten nodig.  Werkgevers creëren jobs en welvaart.  Daarom moeten wij alle ondernemers van kleine zelfstandigen tot kleine, middelgrote en grote ondernemingen alle kansen bieden om te kunnen ondernemen ; ook en zeker in Brugge.  Als actief en gemotiveerd lid van Unizo zetten we hier vol overgave op in.  Toerisme is in Brugge uiteraard een top-element uit de lokale economie, maar er is meer.

* Kernversterkend woonbeleid en betaalbaar wonen ; wonen in de binnenstad moet aantrekkelijker en vooral betaalbaarder worden.  Uit onderzoek blijkt dat de welvaart van steden en gemeenten recht evenredig  toeneemt met een bewoonbaar, betaalbaar, leefbaar stadscentrum.

Lees meer over Patrick Daels op http://www.patrick-daels.eu/