Gemeenteraad november 2016

Op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Gemeenteraad Brugge 28/11/2016

Beste lezer, hierbij een eigen verslag vanuit de gemeenteraad november 2016.  De volledige teksten van de tussenkomsten en interpellaties van onze Brugse gemeenteraadsleden vind je in de bijlage. 

Bij agendapunt 37 over het studentenhuis moest schepen Demon (CD&V) publiekelijk bekennen dat er – in tegenstelling tot wat de CD&V-SP.A-coalitie bij hun aantreden in 2013 beloofd had – dan toch géén nieuw studentenrestaurant komt in Brugge.  Woordbreuk, waarvan akte.

 

Agendapunt 39 handelde over de vaststelling van de tarieven van de bootjes op de Reien.  N-VA- raadslid Geert Van Tieghem deed een tussenkomst waarbij hij aankloeg dat:

a) de tarieven al 4 jaar niet meer aangepast zouden zijn. 

b) de voorwaarden die de stad stelt om alsnog een tariefverhoging toe te laten ; namelijk enerzijds vermindering geluidslast  (luidsprekers vervangen door oortjes) en stillere motoren (elektrisch aangedreven bootjes) – overdreven zijn.  De bootjesmannen zijn uiteindelijk ook ‘maar’ kleine zelfstandigen die jaar na jaar hun personeel moeten kunnen betalen.  Hiervoor is een aanpassing van het tarief (momenteel 8,00 € pp voor een rondvaart van 30’) van tijd tot tijd noodzakelijk.

>Raadslid Marechal (CD&V) pikte hierop in door te stellen dat de voorwaarde om elektrische boten te stimuleren (ondanks op heden nog technische moeilijkheden) weldegelijk zinvol is….

>De bevoegde Schepen Decleer gaf als antwoord dat het tarief in 2012 nog 7,50 € pp bedroeg en pas  in 2015 verhoogd werd naar de huidige 8,00 € pp. Ze beweert ook dat er naast 2 klachten ivm geluidsoverlast bij de ombudsman er ook enkele klachten rechtstreeks bij de burgemeester binnengekomen zijn.  Ze gaf ook toe, dat de 29% taksen die de bootjesmannen moeten afdragen aan de stad inderdaad aan de hoge kant is.

>In zijn repliek zei raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) tenslotte dat hij hoopt dat er alsnog een billijk akkoord kan gevonden worden tussen de stad Brugge en de 5 Brugse bootjes-uitbaters ivm een voor alle partijen aanvaardbare tariefaanpassing. 

Stemgedrag van onze N-VA fractie op dit agendapunt : onthouding.

 

Agendapunt 49 – budget ocmw 2017 – kennisname.

Bij het begin van deze legislatuur werd onze N-VA collega Geert Van Tieghem eens de mond gesnoerd tijdens een gemeenteraadszitting toen hij bij een gelijkaardig agendapunt ‘kennisname’ een tussenkomst wou doen.  Naderhand heeft onze fractie bij monde van raadslid Patrick Daels (N-VA) een formele schriftelijke vraag ingediend naar hoe dat nu eigenlijk zit met ‘kennisname, vaststelling en goedkeuring’ en vooral of we op dergelijke agendapunten vragen mogen stellen en opmerkingen formuleren.  De bevoegde schepen De Fauw heeft ter zitting expliciet gesteld dat vragen en opmerkingen door de raadsleden mogen gesteld worden en dat deze door de bevoegde schepen zouden beantwoord worden.  Zodoende hebben 3 fracties hiervan gebruik gemaakt en enkele vragen kunnen stellen, die ook correct beantwoord werden.    Klein misverstand dus (beter laat dan nooit) uit de weg geruimd dankzij dit initiatief vanuit onze N-VA fractie.

 

Interpellatie 50/2  “Uitbreiding Groeninghemuseum” door onze fractieleider Ann Soete (N-VA).

De volledige tekst van deze interpellatie  vind je in de bijlage.

Opvallend tijdens deze interpellatie was de zeer geconcentreerde aandacht van schepen Laloo (CD&V).  De burgemeester (SP.A) dankte in zijn antwoord Ann Soete voor de zeer positieve houding in dit dossier en op haar suggestie ivm de bijkomende opportuniteit met de St-Andreassite zei hij volmondig ‘Ja’ !   De burgemeester deelt onze mening dat deze unieke kans moet gegrepen worden.

Hij informeerde de raad dat het stadsbestuur op 20 december aanstaande samenzit met St-Andreas om de mogelijkheden te bespreken.

>Hierop repliceerde Ann Soete (N-VA) nog eens dat :

a) Dit een unieke kans is die zich maar 1 keer zal aandienen

b) De bestaande sporthalle van St-Andreas ook nuttig kan zijn als ‘sporthalle in het centrum’

c) Dit dossier mits de nodige druk zelfs relatief snel kan gerealiseerd worden

>Reactie van de burgemeester (SP.A) :

a) De prijs moet nog wat gedrukt worden

b) St-Andreas moet ook de tijd krijgen voor nieuwbouw en verhuis  (KTA site ??)

c) De stad Brugge is absoluut gemotiveerd om dit dossier verder uit te werken en te realiseren.

 

Interpellatie 50/3 “Spanningen in Zeebrugge” door ons raadslid Sabine Helleputte (N-VA).

Deze werd omgezet in een schriftelijke vraag – waarop in principe binnen de 30 dagen een antwoord moet komen.  We houden jullie dan zeker op de hoogte.

 

Interpellatie 50/4 “Openbare toiletten” – raadslid Hugo De Bondt (N-VA)

Voor de tekst van deze interpellatie verwijzen we ook naar de bijlage bij dit verslag.

> Antwoord van de bevoegde schepen De Fauw (CD&V) :

* De schepen geeft toe dat hier al heel veel over gesproken is de afgelopen jaren

* Er bestaan al enkele apps die bezoekers de weg wijzen naar beschikbare toiletten in de binnenstad (hoge nood nu  -  toiletfinder – wcfinder) ; op de app “hoge nood nu” vind je 30 toiletten, waarvan 13 toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

* Aan de Pizzahut op Simon Stevensplein hangt een affiche ‘toilet toegankelijk / 1€ pp)

* Halletoren en Brugse Vrije : toiletten toegankelijk voor publiek /  1€ pp

* De stad zal nog meer horecazaken stimuleren om affiches te hangen zoals in de Pizza hut op het Stevensplein.

> De burgemeester (SP.A) vult aan :

* bij heraanleg ’t Zand wordt het aantal openbare toiletten (10 nu) verhoogd naar 18.

* voorzien openbaar toilet aan de Biekorf komt er, maar er is wat vertraging in de realisatie door technische problemen ivm het bestek van de aannemer.

Onze conclusie : in de wetenschap dat onze raadsleden Noelia Sanchez (N-VA) en Hugo De Bondt (N-VA) al enkele jaren met dit thema bezig zijn en we nu eindelijk toch een lijst positieve antwoorden gekregen hebben, mogen we in dit dossier een pluim op onze N-VA-hoed steken.

 

Gemeenteraad Brugge 29/11/2016

Op 29 november was er nog een 2de raadszitting.  Deze was volledig gewijd aan het stadsbudget en de begroting. Hiervoor verwijzen we naar de integrale tussenkomst van onze collega Geert Van Tieghem (N-VA) in de bijlage.

 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Fractiesecretaris

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is