Meer schulden en spaarpotje raakt op

Op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Dit stadsbestuur is op financieel vlak helemaal niet goed bezig, zo maakten de N-VA-raadsleden duidelijk deze week tijdens twee gemeenteraadszittingen. We pikken er enkele zaken uit.

N-VA Brugge stelt zich ernstige vragen bij de ingediende meerjarenbegroting van het OCMW en van de Zorgvereniging. Volgens het nieuwe meerjarenplan zou de schuld toenemen van 43 miljoen euro (de schuld in 2014) tot 145 miljoen euro in 2020! 

Schuld zal amper verkleinen

Het OCMW stelt dat dit bedrag "beduidend kleiner kan worden door de verkoop van enkele onroerende goederen". De verkoop hiervan zou echter maar 3 miljoen euro opleveren. Deze maatregel zal dus amper een effect hebben op de oplopende schuld, merkte fractieleider Geert Van Tieghem op.

Intussen soupeert men het spaarpotje op en nemen de schulden enorm toe, zoals blijkt uit de bovenstaande grafiek.

Wijk-werken 

Het stadsbestuur besliste tijdens de gemeenteraad tot de oprichting van een interlokale vereniging voor het wijk-werken. Hiermee stapt de stad eindelijk mee in een verhaal waar N-VA Brugge al jaren voor ijvert. Het wijk-werken moet een activerend effect hebben op werklozen, wat hen sneller aan een nieuwe job zal helpen. 

De N-VA is dan weer niet te spreken over het voorstel van de stad om één van haar voormalige administratieve panden te verkopen. Het betreft een stuk bouwkundig erfgoed dat ook bekend staat als "classicistisch herenhuis": het pand heeft een grote historische waarde en de reden van verkoop is de recente verhuizing van het stadsbestuur naar het "Huis van de Bruggeling" aan het station. N-VA Brugge vindt het geen goede “huisvaderpolitiek” dat het stadbestuur dit prachtige historische pand zomaar van de hand doet. 

Gemeenteraadslid Patrick Daels onthaalde het agendapunt rond subsidies voor een kernversterkend winkelbeleid in de eerste plaats positief, want dergelijke initiatieven ondersteunen de Brugse handelaars in al hun activiteiten. 

Zeebrugge alweer vergeten

Patrick Daels hekelde ook dat Zeebrugge (alweer) niet ter sprake kwam in dit voorstel. De handelszaken uit Zeebrugge (die met steeds minder zijn) komen allemaal in aanmerking voor de subsidies rond kernversterking. Ze beantwoorden helaas allemaal aan alle criteria van leegstand. Het stadsbestuur zou de handelaars uit Zeebrugge een extra ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld aan handelaars die hun zaak willen opfrissen of zelfs helemaal vernieuwen. Wie weet kan het stadsbestuur zelfs nieuwe kandidaat-ondernemers stimuleren om iets nieuws uit de grond te stampen aan onze kustgemeente? 

Kunstwerk

Brugge koopt een kunstwerk Song Dong. Raadslid Martine Bruggeman stelde dat zij het een heel interessant en mooi kunstwerk vindt. Het stond tijdelijk ook heel goed opgesteld tijdens de Triënnale aan de Sint-Salvatorskathedraal. “We geven zeker geen kritiek op dit werk, noch op de integratie in het stadsbeeld.”

Toch bleef zij met vragen zitten, want er staan ook al twee andere monumentale kunstwerken in de “garage” omdat ze niet meer geplaatst kunnen worden: Toyo Ito en de beeldengroep van de fontein op ’t Zand. “Brugge is een kleine stad met een middeleeuwse structuur. Er zijn niet zoveel plekjes waar je zo’n monumentale kunstwerken kunt installeren. Ware het niet beter dat u aankoopt wat u (op een redelijk korte termijn) kunt plaatsen?”

Zij merkte nog op dat een tijdelijk kunstwerk door deze aankoop een blijvend kunstwerk wordt. Is er nagedacht over het onderhoud? “Het is immers een heel fragiel werk, met beschilderd hout dat zich zet door weersomstandigheden en temperatuurwisselingen, glas dat breekbaar is, TL lichten, enz.”

Fontein

Martine Bruggeman ging nog door over de fontein die in het Albert-park zal komen. “Ondanks heel veel protest van de Brugse bevolking werd de beslissing genomen de fontein op het Zand te verwijderen. Nu komt ze in een waterpartij in het park. We veronderstellen dat dit heel mooi kan zijn, al is het ons niet duidelijk of dit met of zonder de beeldengroep is. De kunstenares, Livia Canestraro, vindt dat die fontein niet zonder haar goedkeuring mag verplaatst worden en dat fontein en beelden één geheel moeten blijven.”
Is er al een akkoord met de kunstenares? Worden de beelden bij de fontein in het Albertpark geplaatst of niet? Als de beeldengroep daar niet geplaatst wordt, wat gebeurt er dan mee? Ook naar de “garage” bij Toyo Ito en Song Dong? 

“Maar daarmee is er nu geen fontein meer op een plein in de Brugse binnenstad. In geen enkele stad die zichzelf respecteert ontbreekt een fontein. Het principe is dat een fontein verfrissing biedt, een speelse noot geeft en dus voor een aangename sfeer zorgt.” N-VA pleit voor een hedendaagse fontein op een pleintje in de stad, bv. het Simon Stevinplein. Dit zou een mooie locatie zijn, daar staat trouwens een waterput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is