Gemeenteraad januari 2017

Op 31 januari 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Beste lezer, hierbij een eigen verslag vanuit de gemeenteraad januari 2017.  De volledige teksten van de tussenkomsten en interpellaties van onze Brugse gemeenteraadsleden vind je in de bijlage. 

 

Agendapunt 6  goedkeuring aangepast reglement op reclames, enz…

Ondergetekende bracht een zoveelste symptoom van niet-consequent en visieloos besturen onder de aandacht.  In het voorjaar 2016 promootte de stad Brugge bij monde van schepen lokale economie Decleer het Unizo-evenement op ’t Zand – “The Shopping of The Future” waarin nieuwe technologieën voor reclame in winkeluitstalramen voorgesteld werden, waaronder bewegende beelden en digitale beeldschermen.  Nauwelijks 1 jaar later keurt datzelfde stadsbestuur nu een nieuw (!) reglement op reclame, enz.. goed waarin staat dat er géén enkel bewegend beeld of digitaal scherm mag gebruikt worden in de etalages van Brugse handelszaken. 

Waar zit hier de logica ?  Het antwoord van de bevoegde schepen klonk nogal futloos van : “tja, wij geven de voorkeur aan etalages zonder bewegende beelden….” 

 

Agendapunt 10 GRUP afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge. 

De fractie van Groen verklaart volledig tegen dit GRUP gekant te zijn en dit zeker niet goed te keuren.

Zowel Open VLD als onze N-VA fractie (bij monde van Ann Soete) gaven Groen een flinke veeg uit de pan omdat ze maar blijven dwarsliggen op een dossier dat nu al zolang aansleept en nu eindelijk een oplossing biedt voor een nieuw voetbalstadion, waarrond overigens (behalve bij Groen) over alle partijgrenzen heen meerderheid èn oppositie een ruime concensus bestaat. 

Ook de bevoegde schepen Demon (CD&V) deed er nog een schepje bovenop richting Groen en verklaarde totaal geen enkel begrip te hebben voor hun absurde koppige verzet, dat eigenlijk geen enkel zinvol argument meer bevat.

 

Toegevoegd agendapunt – voorstel tot afschaffen en/of minstens uitstel tot 16/09/2017 van het nieuwe parkeerplan op initiatief van enerzijds Open VLD en anderzijds N-VA.

Mercedes Van Volcem opende het debat waarbij ze met name vooral CD&V voor hun verantwoordelijkheid probeerde te stellen.  Omdat ze eigenlijk zogenaamd niet akkoord zijn met dit nieuwe parkeerplan, maar anderzijds niet anders kunnen (of is het “mogen” ???) dan toch goed te keuren ; begrijpe wie kan…..

Namens N-VA Brugge hield fractieleider Ann Soete een stevige goed gestoffeerde tussenkomst terzake.  De belangrijkste argumenten op een rijtje ;

*   N-VA is de enige Brugse partij die vanaf dag 1 het nieuwe mobiliteitsplan systematisch afgekeurd heeft.  Open VLD heeft pas achteraf bakzeil gehaald…

* Waarom heeft N-VA steeds consequent tegengestemd ? ;

- busplan en de verhuisperikelen van de bushokjes in het centrum 

- de bestrating ziet heel erg af van de talloze veel te zware bussen

- autoluw maken van sommige straten was ondoordacht (cfr oa slecht gekozen venstertijden, idee om Katelijnestraat autoluw te maken, enz….)

- parkeernood en kortparkeren St-Michiels

- betalend parkeren nu ook voor personeel rechtbank, Spermalie, Kernversterkend Brugge, enz….

- nieuw parkeerplan is asociaal en zeer duur voor wie in Brugge moet komen werken

* Heel wat praktische voorbeelden van concrete situaties van Bruggelingen die nu de financiële dupe worden van het nieuwe parkeerplan.

* Ter afronding vroeg Ann Soete aan de burgemeester om nu eindelijk eens voor één keer echt te luisteren naar de zogenaamde inspraak.  

In de loop van haar indrukmakende tussenkomst kreeg Ann Soete geregeld applaus vanuit de afgeladen overvolle publieksruimte.

De volledige tekst van Ann Soete’s tussenkomst vind je in bijlage.

 

Fractieleider Rogissart van CD&V gaf bij zijn tussenkomst volmondig toe dat er nog veel moet bijgestuurd en aangepast worden aan het nieuwe parkeerplan, dat er inderdaad eerst zo snel mogelijk nieuwe randparkings moeten bijkomen, dat scholen en ondernemers uit de binnenstad veel meer moeten betrokken en gehoord worden, enzovoort.  Mooie theorie en helemaal akkoord, als je het ons vraagt, maar toch keurde ook CD&V alsnog de opstart van het nieuwe parkeerplan vanaf 16 februari 2017 goed.   Begrijpe wie kan…..

 

Fractieleider Godderis van SP.A tenslotte haalde het wierookvat boven voor het parkeerplan, noemde de kritiek van N-VA “gratuite” en gaf bovendien nog wat commentaren over de a-sociale federale en Vlaamse regering, waar N-VA de dienst uitmaakt en de bevolking in de armoede duwt.  De jaren ’30 werden er deze keer net niet bijgesleurd.

 

Ter afronding van het debat mocht fractieleider Ann Soete nog een korte repliek geven en dat deed ze door haar (en onze) grote verwondering te uiten over de houding van de CD&V die verklaard had “te beginnen nadenken over bijsturingen nadat het plan in voege getreden is”.  Normaal denk je eerst en ‘doe’ je daarna … ?  CD&V niet dus ; wel omgekeerd…. Begrijpe wie kan.

 

En om het plaatje helemaal af te maken kreeg schepen Lambrecht (SP.A) uiteraard nog een wederwoord.

*Ze beweerde vooral dat dit plan het resultaat was van talloze inspraakmomenten….

* De nieuwe randparkings zullen er komen (ze kan niet formeel bevestigen ‘wanneer’).

* Er komt reeds een 1ste evaluatie van het nieuwe parkeerplan in Augustus 2017.

* Annick L. (SP.A) benadrukt dat het nieuwe parkeerplan “gedragen” wordt door en SP.A en CD&V.

 

De gevraagde hoofdelijke stemming voor “uitstel voor invoering tot 16/09/2017” leverde volgende uitslag op : 

N-VA, VLD, VB : ja, akkoord met uitstel

CD&V, SP.A, Groen, Brugse Vrijen : nee, geen uitstel

Ook de vraag van VLD naar een referendum over dit parkeerplan gaf een zelfde stemgedrag.

 

Agendapunt 11 reglement ‘Parkeer Plus’ (parkeerplaats voor zorgverstrekkers)

Dit voorstel van ons raadslid Hugo De Bondt van enkele maanden geleden is inmiddels effectief en concreet opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan.  Hugo heeft hiervoor ter zitting applaus gekregen van het volledige schepencollege.  Proficiat, Hugo !

Ter zitting werd bovendien op aangeven van VB en Groen deze toepassing uitgebreid van oorspronkelijk enkel voor de binnenstad naar alle randgemeenten.  Dit werd terstond unaniem goedgekeurd.

 

Interpellatie ‘Na de brand bij Deco nv’ / Hugo De Bondt

Omdat enkele schriftelijke vragen van ons raadslid Hugo in dit dossier reeds 2 maanden onbeantwoord waren gebleven, geeft dit automatisch het recht om deze vragen tijdens de gemeenteraadszitting te stellen aan de bevoegde schepen in de vorm van een interpellatie.  De betreffende tekst hiervan vind je ook in bijlage.  De antwoorden van de bevoegde SPA. Schepen Hoste waren nogal vaag. 

 

 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Fractiesecretaris

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is