Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

“De Brugse N-VA houdt van de vzw Brugge Plus, van haar medewerkers maar niet van haar leiders… “   Gisteren op de gemeenteraad werden de voorstellen van agenda van de N-VA inzake Brugge Plus integraal overgenomen door de meerderheid. Er komt een externe audit, een unicum in Brugge. De voorzitster …

Op 4 mei 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

Ann Soete heeft deze avond  in de raad van bestuur van de vzw Brugge Plus voorgesteld  dat zowel Renaat Landuyt als Annick Lambrecht voorlopig een stap terugzetten uit de Raad van Bestuur.  Zij stelde voor dat een ander lid van de SP-A fractie dat ook deel uit maakt van de Raad van Bestuur minstens …

Op 21 april 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

De Brugse N-VA betreurt bij monde van fractieleidster Ann Soete het ontslag van Filip Strobbe als directeur van de vzw Brugge Plus. Na het ontslag van Manfred Sellinck en anderen het zoveelste verlies voor onze stad.  Filip Strobbe neemt ontslag omdat hij de huidige gang van zaken niet kan …

Op 1 april 2015, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme, Jong N-VA

  Gisteren werd in de gemeenteraad beslist om de vzw Het Entrepot te verstedelijken. Hiervoor beroept de stad zich op het gewijzigde gemeentedecreet. Zowel de Jeugdraad, de Jeugddienst als de Raad van Bestuur van het Entrepot hadden een negatief advies gegeven om de private vzw om te vormen tot …

Op 15 maart 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

Schepen Lambrecht,werd  als voorzitster van de gemeentelijke vzw BruggePlus  op 12 februari 2015 door de Beroepscommissie Openbaarheid bestuur verplicht om informatie te bezorgen aan Gemeenteraadslid Paul Desender in verband met een mondelinge dienstverleningsovereenkomst die door de vzw BruggePlus …

  •