Gemeenteraad Brugge 27 februari 2018

Op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 27 februari liet de N-VA-fractie opnieuw van zich horen.

Raadslid Patrick Daels kwam tussen op het punt over de 'Samenwerkingsovereenkomst Smart Lights Concepts'. Hij stelt vast dat deze overeenkomst al uitgebreid op de webiste en via de pers aan bod kwam, vooraleer dit besproken en goedgekeurd werd in de gemeenteraad. N-VA blijft deze manier van werken vreemd vinden. Voorts vroeg Patrick ook aan het stadsbestuur wat er met de dure studie van een Italiaanse lichtplanarchitecte gebeurde. In 2011 had de stad hier maar liefst 250000€ voor over maar er gebeurde nooit iets met deze studie.

De N-VA-fractie uitte, bij monde van raadslid Martine Bruggeman, haar tevredenheid over het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het beheersplan en de restauratie van de kapel, het passantenhuis van Nazareth en het Magdalenahospice. Eindelijk neemt de stad verantwoordelijkheid in de zorg voor het erfgoed.

Martine Bruggeman stelde ook kritische vragen over de overeenkomst in het project 'Makersrepubliek'. De invulling van de ruimte strookt niet helemaal met de doelstelling van de Makersrepubliek. 

Fractieleider Geert Van Tieghem riep het stadsbestuur andermaal op om met De Lijn een constructieve dialoog op te bouwen. Het buscirculatieplan dient dringend - in overleg met De Lijn - herbekeken te worden. Het inleggen van 'gratis shuttlebusjes' is niet meer dan een platte verkiezingsstunt, op kosten van de Brugse belastingbetaler. 

Op een eerdere interpellatie en schriftelijke vraag (oktober 2017) over de vondst van asbest in een grasplein in Assebroek, mocht raadslid Hugo De Bondt nog steeds geen antwoord ontvangen van de  bevoegde schepen. Daarom kwam hij hierover opnieuw tussen en vroeg de schepen om duidelijke  en eerlijke antwoorden op zijn vragen.

Over de recent opgerichte zorgvereniging Mintus die goedkope maaltijden voor àlle Bruggelingen aanbiedt, vloeide al heel wat inkt. Senior Hugo De Bondt kaartte in de gemeenteraad nogmaals de oneerlijke concurrentie met de horeca aan. Hij pleitte voor goedkope, kwalitatieve maaltijden voor de mensen die echt behoeftig zijn.

De volledige tussenkomsten leest u in bijlage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is