Gemeenteraad Brugge 11 september 2018

Op 12 september 2018, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad


Tijdens de gemeenteraadszitting van 11 september kwamen de N-VA mandatarissen tussen op volgende punten:

Fractieleider Geert Van Tieghem stelde kritische vragen over de verkoop van het stadspatrimonium. Tijdens deze legislatuur werden driemaal zoveel waardevolle gebouwen verkocht door de stad als tijdens de vorige legislatuur. 

Hij stelt ook vast dat de stad Brugge zo goed als geen gebruik maakt van de diensten van Audio vzw. 

Tot grote verbijstering van de N-VA-fractie weigerde de bevoegde schepen om antwoord te geven op deze vragen.

Raadslid Noelia Sanchez vroeg of het kan kloppen dat de stad een meerkost van 5% moet betalen voor het vroeger afwerken van de verbouwingswerken aan het voormalig politiecommissariaat. Uit het antwoord blijkt dat de meerkost niet het gevolg is van de vervroegde einddatum maar dat de meerkost er sowieso zou zijn. Ook op het punt van de aankoop van elektrische pick-ups door de stad had Noelia enkele bedenkingen. Ze vroeg of de voertuigen zullen opgeladen worden met elektriciteit die de stad zelf produceert (door de zonnepanelen op de gebouwen van de stad). En kunnen er nog extra zonnepanelen komen? Worden de Bruggelingen aangemoedigd om hun woning energiezuiniger te maken? Geeft de stad hierin het goede voorbeeld?

Raadslid Patrick Daels juicht de implementatie van 'taalpunt Nederlands' in de Brugse stadsbibliotheek toe. 


Hugo De Bondt hield een tussenkomst bij het agendapunt 'Proefproject tegen sluikstorten'. Ons raadslid herinnerde aan zijn eerdere interpellatie verleden jaar waarin hij een lans brak voor het opstellen van verplaatsbare camera's. Maar hij vindt het betreurenswaardig dat de overheid tot dergelijke maatregelen moet overgaan.


N-VA is groot voorstander van de restauratie van het schilderij 'De dood van Maria' van Hugo van de Goes. Raadslid Martine Bruggeman vraagt de organisatie van een event waarbij geïnteresseerden via camerabeelden het restauratieproces kunnen volgen. 
Martine Bruggeman herhaalt de vraag om het Gruuthusemuseum ook toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen zoals rolstoelgebrukers. Een lift kon blijkbaar niet omwille van het historisch gebouw, maar wellicht zijn trapliften nog mogelijk.

Deze en andere tussenkomsten vindt u aangehecht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is