Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 mei 2018, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Verkiezingen 2018

Hoog tijd voor financiële blijvende waakzaamheid! N-VA Brugge pikt de financiële goednieuwsshow van schepen Laloo niet.  “Eerlijkheid duur het langst, ook financieel”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.  Wie de meerjarenplanning van de stad grondig analyseert, merkt vanaf 2018 plots een …

De gemeenteraadsleden van N-VA Brugge lieten op de gemeenteraad van april opnieuw van zich horen. Raadslid Hugo De Bondt kwam tussen op het agendapunt over de Groendienst. Daarbij werd de goedkeuring gevraagd over een overeenkomst om mensen met een arbeidshandicap in te schakelen bij de …

Op de gemeenteraad van maart liet de N-VA-fractie van zich horen en kwam tussen op volgende punten: Raadslid Hugo De Bondt had het over de woondienst en het sociaal woonbeleidsconvenant. Het objectief voor sociale huurwoningen is bereikt. Onze stad wil 59 bijkomende sociale huurwoningen realiseren …

De parkeergelden in onze stad zijn op 1 jaar tijd bijna verdubbeld.    Ook de parkeerretributies  blijven op een zeer hoog niveau.     Dat stelt fractieleider Geert Van Tieghem vast na analyse van het antwoord vanuit de stad op een aantal schriftelijke vragen.   De parkeergelden in 2016 klokken af …

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans (N-VA), kent 2 subsidies toe aan de stad Brugge, 1 in het kader van stadsvernieuwing en 1 subsidie voor de bouw van sociale infrastructuur. In totaal gaat het over een bedrag van ruim 2,4 miljoen euro. 1.      Subsidie voor …

Op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

De Brugse N-VA verneemt dat radio 2 West-Vlaanderen in Kortrijk blijft en dus niet naar Brugge verhuist. Het dossier van het Brugse stadsbestuur woog kennelijk te licht en was slecht onderbouwd in vergelijking met de argumenten en elementen van de Kortrijkse bestuursploeg. Alweer moet het huidige …