Nieuws

Alle nieuwsitems

De parkeergelden in onze stad zijn op 1 jaar tijd bijna verdubbeld.    Ook de parkeerretributies  blijven op een zeer hoog niveau.     Dat stelt fractieleider Geert Van Tieghem vast na analyse van het antwoord vanuit de stad op een aantal schriftelijke vragen.   De parkeergelden in 2016 klokken af …

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans (N-VA), kent 2 subsidies toe aan de stad Brugge, 1 in het kader van stadsvernieuwing en 1 subsidie voor de bouw van sociale infrastructuur. In totaal gaat het over een bedrag van ruim 2,4 miljoen euro. 1.      Subsidie voor …

Op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

De Brugse N-VA verneemt dat radio 2 West-Vlaanderen in Kortrijk blijft en dus niet naar Brugge verhuist. Het dossier van het Brugse stadsbestuur woog kennelijk te licht en was slecht onderbouwd in vergelijking met de argumenten en elementen van de Kortrijkse bestuursploeg. Alweer moet het huidige …

Op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Nieuws van de Gemeenteraad

Laat het in eerste instantie duidelijk zijn dat het wegtrekken van de bankautomaat in Lissewege een zuiver commerciële beslissing is van de desbetreffende bank en niet de steun krijgt van de Brugse N-VA. Wij betreuren het vertrek van de automaat evenzeer, laat dat duidelijk zijn.   In het …

Op 19 april 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

De absenteïsmegraad in de stad Brugge in het jaar 2015 bedroeg 10,30 %.   Meer dan 1 op 10 personeelsleden is afwezig op het werk omwille van ziekte of ongeval.   Dit is het hoogste peil in vele jaren!   De absenteïsmecijfers van het OCMW Brugge van 2015  belopen 12,06 % en blijven in analogie met …

Op 23 februari 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

In bijlage de tussenkomsten en interpellaties van onze gemeenteraadsfractie die gehouden werden op de gemeenteraad van 26 januari 2016.  Indien u vragen of opmerkingen hebt mag u die altijd rechtstreeks stellen aan het betrokken raadslid of via het contactformulier op deze site.  …