Gemeenteraad Brugge 27 maart 2018

Op de gemeenteraad van maart liet de N-VA-fractie van zich horen en kwam tussen op volgende punten:

Raadslid Hugo De Bondt had het over de woondienst en het sociaal woonbeleidsconvenant.

Het objectief voor sociale huurwoningen is bereikt. Onze stad wil 59 bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Om aanspraak te maken op subsidies moet er een sociaal woonbeleidsconvenant afgesloten worden met de Vlaamse overheid. Uiteraard keurt de N-VA-fractie dit goed. Alleen stelt raadslid Hugo De Bondt vast dat er heel wat sociale woningen maanden, ja zelfs jaren, leeg staan. Hij wil daarvan de reden kennen en tevens het aantal leegstaande huurwoningen. Welke stappen zal worden ondernomen om die leegstand terug te dringen? Verder klaagt hij de jarenlange (+ 10 jaar) wachttijden aan.

Raadslid Patrick Daels kwam tussen over vrijwillige tolken voor nieuwkomers. Hij reageerde namens N-VA Brugge dat wij dit op zich een goed voorstel vinden.  Maar we koppelen hier  wel drie strikte voorwaarden aan. Ten eerste moet dit tolken vrijwillig (onbezoldigd) gebeuren.  Ten tweede moet dit tijdelijk zijn.  Tenslotte moet elke anderstalige nieuwkomer ook effectief aangemoedigd en aangezet worden tot integratie door onder andere het aanleren van onze taal.  

 

Ook op het punt van de intelligente vuilbakken kwam raadslid Daels tussen. Hij beklemtoonde dat dit idee al in september 2016 door de N-VA-fractie geopperd werd. 

Paul Desender, N-VA-gemeenteraadslid liet van zich horen over de Heilig Bloedprocessie. Uiteraard moet de toekomst van dit dit cultureel erfgoed gegarandeerd worden. Centen mogen hier geen element van discussie zijn. Hij uitte wel enkele kritische bedenkingen. 

Fractieleider Geert Van Tieghem pleitte niet alleen voor de komst van de nieuwe sluis in Zeebrugge en heikelde daarbij de hypocriete houding van een andere partij. Hij uitte eveneens zijn bekommernis over de onveilige verkeerssituatie door het zwaar verkeer in de polderdorpen. Er is dringend actie nodig om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in deze dorpen te herstellen.

Ook op het punt van de aanpassing van de personeelsformatie kwam de fractieleider tussen. Al in 2014 werd een veranderingstraject aangekondigd. Nu, in 2018 blijkt dat daar weinig van gerealiseerd werd. Of het kwam toch zelden op de gemeenteraad ter sprake. 

Tenslotte had Geert Van Tieghem het nog over het Intergemeentelijk Overleg voor de Sport. N-VA steunt elk initiatief dat sport promoot, dus ook het Intergemeentelijk Overleg voor de Sport. Tot zijn grote verbazing organiseert deze interlokale vereniging slechts 3 of 4 sportevenementen per jaar en worden er jaarlijks grote financiële overschotten geboekt. Dit is niet de bedoeling van dit overleg en N-VA vraagt zich dus terecht af om er niet meer ambitie mag uitgaan van IGOS. Moet de stad Brugge hierin niet het sportieve voortouw nemen?

De volledige tussenkomsten kan u in bijlage lezen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is