Gemeenteraad Brugge 24 april 2018

De gemeenteraadsleden van N-VA Brugge lieten op de gemeenteraad van april opnieuw van zich horen.

Raadslid Hugo De Bondt kwam tussen op het agendapunt over de Groendienst. Daarbij werd de goedkeuring gevraagd over een overeenkomst om mensen met een arbeidshandicap in te schakelen bij de stadsdiensten. 

Noelia Sanchez pleitte voor de vereenvoudiging van afval sorteren door het invoeren van de 'paarse zak'. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van het huishoudelijk afval per consument en een besparing van 18miljoen euro voor de lokale besturen. 

Fractieleider Geert Van Tieghem waarschuwde het stadsbestuur ervoor dat financiële waakzaamheid meer dan nodig is. Hij nam ook de politiebegroting en de jaarrekening onder de loep. 

Nogmaals wees Geert op de nood aan een grondige evaluatie van het parkeerbeleid. Hij riep op om een constructieve dialoog met De Lijn op te starten om een duurzame oplossing te zoeken voor het busvervoer in de Sint-Jorisstraat. Tenslotte pleitte de fractieleider voor een strengere aanpak van het doorgaand zwaar verkeer in Dudzele en Koolkerke. Zo zal de leefbaarheid en de veiligheid in deze dorpskernen behouden blijven.

U kan de volledige tussenkomsten in bijlage lezen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is