Gemeenteraad Brugge 30 januari 2018

Op 30 januari 2018, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 30 januari liet N-VA Brugge opnieuw een kritische stem horen.

Er werd op tal van punten tussengekomen:

- fractieleider Geert Van Tieghem vroeg een tijdelijke vermindering van het standrecht voor de markthandelaars ’t Zand n.a.v. gedwongen verhuis naar het Beursplein.

De meerderheid wil dit voorstel niet overwegen omdat er nog geen vraag kwam van de markthandelaars. Geen vuiltje aan de lucht dus voor het stadsbestuur!

 

- Raadsleden Martine Bruggeman en Patrick Daels kwamen tussen over de gebruiksvoorwaarden van de tentoonstellingshal Brugotta.

Martine vroeg ondermeer naar de voorwaarden om er te mogen tentoonstellen. Patrick stelde dat het beter zou zijn om dit historische gebouw een authentieke Vlaamse naam te geven.

 

 - Raadslid Paul Desender mist ambitie van het stadsbestuur om de leegstand in de binnenstad aan te pakken. Hij suggereerde om het initiatief van N-VA schepen Scherpereel uit Kortrijk over te nemen (Kortrijk zaait). Hierbij treedt de stad op als facilitator tussen eigenaars en ondernemers waarbij bij de start korte termijn huuroereenkomsten met een verplicht aanvaardbare huurprijs worden aangeboden. In ruil hiervoor betalen de eigenaars geen leegstandtaks. Dit stimuleert jonge mensen om creatief te ondernemen zonder te grote financiële risico's bij de start. Dat dit een succesformule is, blijkt uit de cijfers. In Kortrijk werd intussen voor 28 winkelpanden een lange termijn inname gerealiseerd.  

 

- Raadslid Hugo De Bondt diende een interpellatie in over de met cyanide vervuilde grond in de wijk Kristus Koning. Eerder had hij het stadsbestuur hierover al schriftelijk ondervraagd maar hij kreeg geen antwoord binnen de voorziene termijn.

- Raadslid Martine Bruggeman reageerde op de interpellatie over de randparking in de Baron Ruzettelaan. Ze benadrukte hierbij het belang van de randparkings en gaf betere locaties voor de vestiging van deze parkings. Geert Van Tieghem vroeg of er een studie bestaat om deze alternatieven te onderzoeken. Het stadsbestuur verwijst hiervoor naar het mobiliteitsplan. Een SWOT-analyse werd echter nog nooit gemaakt...

 

- Tenslotte kwam Geert Van Tieghem, fractieleider, nog tussen op het dossier van de nieuwe sluis van Zeebrugge. Hij wees hierbij op het belang van een snelle beslissing om het economisch belang en de leefkwaliteit van Zeebrugge te handhaven. N-VA Brugge heeft alle vertrouwen in minister Weyts om deze beslissing snel te nemen.

 

De volledige tussenkomsten vindt u in bijlage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is