Gemeenteraad Brugge 25&26 oktober 2016

Op 27 oktober 2016, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Beste lezer, hierbij een eigen verslag vanuit de gemeenteraad oktober 2016.  De volledige teksten van de tussenkomsten van onze Brugse gemeenteraadsleden vind je in de bijlage.  

 

In het themadebat over toerisme in Brugge anno 2016 hield onze fractieleider Ann Soete een vurig pleidooi voor het meer stimuleren van verblijfstoerisme. Momenteel is er in Brugge slechts 10% verblijfstoerisme tov 90% dagjestoeristen.   Dit moet minstens naar 20% gaan. Het huidige SP.A- en CD&V-bestuur heeft ook op domein toerisme in Brugge gefaald : 1) gemiste kans dat het nieuwe congrescentrum niet geïntegreerd werd in de site oud St-Jan en 2) Brugge is als  kunststad de grote afwezige in het kader van de Vlaamse meesters.  Antwoord van de SP.A burgemeester Landuyt is dat hij liefst zelf – als stad Brugge – actie onderneemt, los van toerisme Vlaanderen. Begrijpe wie kan….

Het themadebat over toerisme in Brugge was zeker interessant, maar blijft in de realiteit een dovemansgesprek tussen meerderheid (CD&V en SP.A) en oppositie (met N-VA op kop).

 

Verder op de agenda kwam ook de nieuwe wielerwedstrijd en marathon vanaf 2017 aan bod.  Op zichzelf geven we deze nieuwe Brugse sportevenementen graag alle kans als publiekstrekkers voor onze stad.  Maar in het berek merkte ons raadslid Paul Desender toch wel terecht op dat de overeenkomst tussen de organisator en de stad Brugge juridisch nogal zwakjes opgesteld werd.  Specifiek hebben we met het voorliggende contract geen waterdichte garantie dat deze wedstrijden (en dus ‘Brugge’) met 100% zekerheid live uitgezonden worden op tv.  Wat nochtans qua pubiciteit voor onze stad echt wel heel belangrijk is.

 

En zo kwamen we dan aan het volgende grote thema van deze zitting : het nieuwe parkeerbeleid vanaf 16 februari 2017.  Ook hier maakte onze fractieleidster Ann Soete namens N-VA Brugge enkele zeer essentiële terechte opmerkingen zoals onder andere :

* 1-kleur (zone) in de binnenstad zal meer verkeer aantrekken dan voordien.

*  In het plan wordt almaar verwezen naar ‘randparkings’ ; maar die zijn er op vandaag nog niet en concrete plannen om er in te richten zijn er ook nog niet.  De 2 gekende randparkings   (Steenbrugge) en één nieuwe die net buiten de Katelijnenpoort “zou komen” liggen beide aan de zuid-kant van Brugge.  Langs de Noord-, Oost, en West-kant van de ring rond Brugge ligt er momenteel géén enkele randparking.

Schepen Lambrecht vindt echter dat haar plan wel goed in mekaar zit zoals het nu voorligt en verwijst botweg naar de website :  www.brugge.be/parkeren ….

Eén pluspunt : het N-VA-voorstel van ons raadslid Hugo De Bondt naar meer plaats voor vlot parkeren voor zorgverstrekkers is opgenomen in het nieuwe parkeerplan, aldus schepen Lambrecht .

 

Fractieleidster Ann Soete hield tevens een interpellatie over immobiliteit en actuele verkeersellende in Brugge. 

Ann begon de interpellatie met een positieve noot ; een felicitatie en bedanking dat de burgemeester ingegaan is op ons N-VA-voorstel om een bijkomende politie-agent het uitgaand verkeer aan de Gentpoort iets vlotter te laten verlopen tijdens de spits.

Opmerkelijk was dat de bevoegde schepen van mobiliteit (Annick Lambrecht) niet aanwezig was in de GR op het ogenblik van deze interpellatie die precies over mobiliteit gaat.   Begrijpe wie kan…

De reactie en repliek van de burgemeester waren wel interessant :

* er is een algemeen probleem van slechte communicatie

* er zijn al langere tijd problemen met onderhoud van de meeste bruggen langs de Brugse ringvaart.  Volgens burgemeester Landuyt wordt het onderhoud van deze bruggen al sinds de jaren 1980 (!!) niet meer zorgvuldig en stipt genoeg gedaan.  In die mate dat men vreest dat op korte termijn ook andere bruggen (Katelijne , Gentpoort, Dampoort ,…) wel eens defect  kunnen geraken.

* probleem van de busbanen op traject Komvest-Bloedput : is een compleet misverstand buiten de wil van stadsbestuur om, beweert Landuyt.  Hier hebben wij (N-VA) wel enige bedenking over…. In ieder geval is iedereen het erover eens, dat uiteindelijk minister Ben Weyts (N-VA) snel en kordaat is opgetreden (onder andere op aangeven van Ann Soete)  om de busbanen weer te schrappen.

*tenslotte vindt burgemeester Landuyt (SP.A) dat de slechte communicatie de schuld zou zijn van de oppositie die “leugens verspreidt” via de sociale media FB en Twitter…. 

Deze techniek van de huidige burgemeester kennen we helaas al ; wat goed gaat, is dankzij hem  en alles wat fout loopt ; dat is de schuld van “anderen” (de Vlaamse regering, de N-VA, of andere oppositiepartijen,….)

 

 

Tenslotte bracht ons raadslid Hugo De Bondt (N-VA) op de gemeenteraad van 26 oktober een interpellatie waarin hij de als gevolg van een nationale staking en betoging gebrekkige en manke verdeling van warme ocmw-maaltijden  op 29 september 2016  aankloeg.  Een terechte bemerking en bekommernis van Hugo De Bondt, namens de Brugse N-VA-fractie.

Raadslid Dolores David (SP.A) vond  het echter nodig om op deze interpellatie te reageren met een nijdige regelrechte scheldtirade aan het adres van onze partij N-VA.  Deze tussenkomst was totaal naast de kwestie, compleet irrelevant en vooral stevig van de pot gerukt.  Volgens het SP.A-raadslid  “is de huidige regering – met N-VA aan het roer – de reden waarom er nationale betogingen zijn tegen een a-sociaal beleid dat mensen in de armoede zou duwen door de vele besparingen.”   Tot zover een gekend standpunt van een partij, die zelf 25 jaar lang de schuldenput alsmaar dieper gemaakt heeft en die alles “gratis” weggaf  - eigenlijk op kosten van de belastingbetaler.  Ze spuwde haar persoonlijke haat tegen N-VA uit (we citeren : “.. als ik nog maar de naam ‘N-VA’ hoor, rijzen de nekharen mij ten berge…” en – nu komt het – (verder citaat van dit SP.A raadslid) : “…. N-VA in de huidige regering zorgt voor een maatschappelijke situatie die net is zoals destijds in de jaren 30….”.   Tot ieders verbazing en verstomming liet de GR-voorzitter betijen en onderbrak zijn partijgenote niet.  Totaal ongepast, als je het ons vraagt.

Raadslid Patrick Daels (N-VA) reageerde namens de N-VA-fractie dat deze uitspraak niet alleen grof beledigend , maar bovendien  er ver over is en totaal ongepast.  Op onze vraag of deze uitspraak een persoonlijk standpunt is van raadslid Dolores David of een SP.A-fractie- standpunt antwoordde Dolores David (SP.A) dat het een persoonlijk standpunt was.  De SP.A-fractieleider schreeuwde ertussendoor dat wij ons niet te moeien hadden met hun fractiewerking.

Tenslotte richtte raadslid Daels (N-VA) tegen de wil van de GR-voorzitter in nog eventjes het woord aan Dolores David (SP.A) en sprak de hoop uit dat zij zich minstens zou verontschuldigen voor haar misplaatste vergelijking van de actuele politieke situatie onder  N-VA-bestuur  met de maatschappelijke situatie en evolutie uit de jaren ’30.   Haar antwoord :  “nooit ! , over mijn lijk ! “   

 Waarvan akte….

 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is