Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdens de zitting van de gemeenteraad in Brugge kwamen de raadsleden van N-VA op heel wat punten tussen.  Hier leest u een korte toelichting over deze tussenkomsten. De volledige teksten kan u in de bijlages hiernaast lezen. Raadslid Martine Bruggeman kwam tussen op het punt over recreatief zwemmen …

Tijdens de zitting van de gemeenteraad in Brugge kwamen de raadsleden van N-VA op heel wat punten tussen.  Hier leest u een korte toelichting over deze tussenkomsten. De volledige teksten kan u in de bijlages hiernaast lezen. Fractieleider Geert Van Tieghem deed voorstellen voor het (kort)parkeren …

Op de gemeenteraad van maart liet de N-VA-fractie van zich horen en kwam tussen op volgende punten: Raadslid Hugo De Bondt had het over de woondienst en het sociaal woonbeleidsconvenant. Het objectief voor sociale huurwoningen is bereikt. Onze stad wil 59 bijkomende sociale huurwoningen realiseren …

Op 16 september 2017, over deze onderwerpen: Sport

Senator en Brugs lijsttrekker Pol Van Den Driessche reageert enthousiast op de goedkeuring door de Vlaamse regering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge. “Nu kan er echt voortgang worden gemaakt met enkele belangrijke dossiers.” Er werd een …

Op 2 februari 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Sport

Vandaag deelde minister Muyters mee dat de subsidies voor de nieuwe voetbalstadions niet aan Brugge kunnen worden toegekend. Deze beslissing lag in de lijn van de verwachtingen en is louter te wijten aan de onkunde van het Brugse stadsbestuur. In oktober 2013 maakten Club en Cercle Brugge …

Op 15 oktober 2015, over deze onderwerpen: Sport

De Brugse N-VA stelt met tevredenheid vast dat na vele jaren van getreuzel er eindelijk een oplossing komt voor de gebrekkige sport accommodatie voor de inwoners van Sint-Michiels. Deze deelgemeente is immers één van weinige deelgemeenten die niet beschikken over een stedelijke sportzaal. N-VA …