Gemeenteraad juni 2017

Op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad
Hugo De Bondt (N-VA Brugge)

Beste lezer,

Hier leest u het verslag van de Brugse gemeenteraad van dinsdag 27 juni 2017. De volledige teksten van de interpellaties van onze Brugse N-VA-gemeenteraadsleden vindt u in bijlage. 

Interpellatie gemeenteraadslid Hugo De Bondt

Raadslid Hugo De Bondt vroeg het Brugse stadsbestuur om de ‘European Disability Card’ in te voeren. Door het gebruik van deze kaart kunnen mensen met een beperking gemakkelijker deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. Voor vele mensen wordt de toegankelijkheid tot allerlei activiteiten op die manier beter. Raadslid De Bondt stelde voor dat het Brugge hierin partner wordt. Het schepencollege onthaalde het voorstel positief en beloofde na te gaan of deze kaart ook in Brugge kan ingevoerd worden.

Interpellatie fractievoorzitter Geert Van Tieghem:

Fractievoorzitter Geert Van Tieghem interpelleerde de burgemeester over het niet toepassen van de politieverordening m.b.t. het ongevraagd ronselen van klanten op de Markt van Brugge. De vraag aan de burgemeester om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de sancties tegen deze ongeoorloofde praktijken te verhogen en te doen stoppen, door tussenkomst van zijn hiertoe bevoegde diensten, kreeg geen aandacht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is