Joël Boussemaere

Geboren te Ieper op 24 december 1951

Gehuwd en vader van drie dochters en grootvader van zeven kleinkinderen.
Studies: - Opleiding onderwijzer 
              - 3 jarige studie  Katholiek Hoger Instituut Voor Opvoedkunde.

Sinds 1976 lid van de Volksunie daarna medeoprichter van de N-VA in 2003.
Volksunie: voorzitter van Brugge en Arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust, lid van de partijraad gedurende meer dan 20 jaar.
(2003 -> 2010) N-VA: voorzitter van de afdeling Brugge, voorzitter arrondissement Brugge-Oostkust en provinciale voorzitter, lid van de partijraad en partijbestuur.
(2010 -> 2016) lid Brugse partijraad.

Beroep:
Tot eind 2009, directeur van de gemeentelijke basisschool Zuienkerke.
Tot eind 2013 Coördinerend Directeur van de Scholengemeenschap 'De Oostkant'.
Tot eind 2013 Voorzitter directeurs OVSG West-Vlaanderen en lid hoofdbestuur OVSG directies te Brussel
8 jaar lid van de Vlor (Vlaamse onderwijsraad)
Publicaties in verband met onderwijsmateries.

Engagementen
Gewezen voorzitter Volleybalclub Mehoni Zuienkerke en secretaris van de Guldensporenmarathon Vlaanderen (1987- 2006)
Voorzitter Brugse Metten Wandelclub
Voorzitter Informativa VZW 
Commissaris Zeehaven Brugge vzw.
Secretaris Marnixring Brugge Gruuthuse
Stichter en redacteur heemkundig tijdschrift 'Heemstede'.
Lid Algemene Vergadering Cultuurraad Brugge en Zuienkerke
Lid Algemene Vergadering Sportraad Brugge
Lid Algemene Vergadering Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen
Lid Algemene Vergadering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Lid Algemene Vergadering voor Onderlinge Bijstand Zorgkas

Ondervoorzitter ODVB en VLVO (Directeurenorganisaties basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs).
Redactielid onderwijstijdschrift 'Advisie'.
Lobbywerk in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement voor die directeurenorganisaties.
Politiek mandaat:
Sinds 2013 OCMW-raadslid van de stad Brugge.
Binnen het OCMW volg ik vooral op: Budget en Financiën, Eigendommen en werken, Informatica, personeel OCMW en AZ Sint-Jan, overleg met de vakbonden.