Ziekteverzuim in Brugge op recordhoogte

Op 19 april 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën
out of office

De absenteïsmegraad in de stad Brugge in het jaar 2015 bedroeg 10,30 %.   Meer dan 1 op 10 personeelsleden is afwezig op het werk omwille van ziekte of ongeval.   Dit is het hoogste peil in vele jaren!   De absenteïsmecijfers van het OCMW Brugge van 2015  belopen 12,06 % en blijven in analogie met 2014 zeer hoog.  

N-VA raadslid Geert Van Tieghem verkreeg deze cijfers vanuit het stadsbestuur als antwoord op een schriftelijke vraag.

 

“Deze negatieve evolutie baart ons zorgen en mogen we niet blijven negeren” stelt raadslid Van Tieghem.   Deze cijfers zijn immers het dubbele van het nationale gemiddelde.  Er is dus duidelijk wat aan de hand in onze stad.   Vanuit N-VA roepen we het stadsbestuur op om dringend werk te maken van een positief absenteïsmebeleid.  Een actief verzuimbeleid bestaat uit een preventieve aanpak rond motivatie, welzijn op het werk en de werkbaarheid van de job.  We roepen de stad op om in overleg te treden met alle actoren, t.t.z. leidinggevenden, dienst Personeel en Organisatie, vakbonden, interne en externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en Sodibrug.   Laatstvernoemde sociale dienst kent een aantal extra-legale vergoedingen toe aan zieke personeelsleden. (bijpassen ziektevergoeding, medische kosten en loonderving verzorging familielid)  “Wat mij in deze echter bijzonder verwondert, is dat deze vergoedingen ten onrechte niet worden opgenomen op de fiscale documenten”, weet raadslid Van Tieghem.   De stad neemt hier een loopje met de wettelijk opgelegde fiscale spelregels …. en heeft in deze toch een voorbeeldfunctie te vervullen. 

 

Geert Van Tieghem

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is