Dossier: 'Wurgcontract' voor Sint Andreasinstituut is onaanvaardbaar

Op 3 maart 2021, over deze onderwerpen: Jeugd en onderwijs, Nieuws van de Gemeenteraad

Ons gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche kwam tussen op de gemeenteraad van 1 maart 2021, om in de bres te springen voor het Sint-Andreasinstituut.

Sint-Andreas/Sint-André. Een naam met faam, een school met een geschiedenis van 160 jaar goed onderwijs in het hart van de binnenstad van Brugge. Een heus Brugs instituut. Tienduizenden meisjes en jongeren uit de Brugse regio genoten er hun kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Ook vandaag blijft de school succesvol met liefst 929 leerlingen, van wie er 849 school lopen in de gebouwen aan de Garenmarkt. Zij worden onderwezen en begeleid door tientallen leerkrachten, directieleden en andere enthousiaste personeelsleden. Die allen trots zijn op hun school. Maar de voorbije weken kreeg dat vertrouwen een stevige deuk. Dat hoorden wij van zeer ongeruste leraars, directieverantwoordelijken en ouders die ons contacteerden.

Dààrom bonden wij de kat de bel aan.

Voor alle duidelijkheid: wij, de Brugse N-VA-mandatarissen en -bestuursleden, zijn zeer enthousiaste voorstanders van de bouw van dat prachtige nieuwe BRUSK-museum op de plaats komt waar het Sint-Andreasinstituut nu onderwijs organiseert. Evenzeer vinden wij de verhuizing van het Sint-Andreasinstituut naar de Jacobinessenstraat, op de plaats waar vroeger het KTA was, een goede zaak. In beide dossiers voorziet de Vlaamse regering ook de hoogst mogelijke financiële hulp.

Tot zo ver het goede nieuws.

Want ook na de antwoorden op de gerichte schriftelijke vragen van collega Martine Bruggeman blijven wij met een ongerust gevoel zitten over de nu uitgestippelde weg naar al dat nieuwe en mooie.

Het aangepaste tijdsschema voor de bouw en de verhuizing van de huidige naar de nieuwe school blijft immers hét probleem. In het allerbeste geval kan de bouwvergunning eind april, over twee maanden dus worden afgeleverd, zo stelde schepen Franky Demon. Met een geschatte bouwtijd van 20 maanden zou de nieuwe school dan ten vroegste in februari 2023 kunnen worden opgeleverd. Opgelet: dan mag er niemand naar de Bestendige Deputatie en daarna ook niet naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen. Er mogen geen obstakels opduiken tijdens de bouwwerken zelf, wat wel eens kan voorvallen. Ook de verhuizing zelf zal niet in twee dagen afgerond zijn.

Maar wàt lezen we in de bijkomende afspraken die het stadsbestuur oplegt aan de school?  Dat de huidige school helemaal moet zijn vrijgemaakt tegen augustus 2022. Dit is dus zes maanden vroeger dan de meest optimistische planning die we nu kennen!

In zijn repliek op onze bezorgdheden zei de burgemeester vorige week dat de hele gemeenteraad, dus ook de N-VA, het protocol tussen het stadsbestuur en de beide vzw’s – Sint-Andreas en Karel De Goede – had goedgekeurd. Dat is correct. Maar, waarde collega’s, dat protocol dateert van april 2019. Intussen zijn we bijna twee jaar later en veranderde er heel wat.

Zo is er in dat oorspronkelijk protocol helemaal géén sprake van een huurovereenkomst en de hoogte van die huur, namelijk 24.164 euro per maand. Deze extra voorwaarden werden pas beslist in het college van 25 januari van dit jaar, dat is 21 maanden nà de goedkeuring van dat protocol. In die nieuw opgelegde voorwaarden staat dat de school vanaf 1 september 2021 maandelijks dus bijna 25.000 euro huur effectief moet betalen aan de stad.

Die stevige som zal wel worden kwijtgescholden àls de school tegen 1 augustus 2022 volledig is ontruimd, belooft het stadsbestuur. Maar zoals ik daarnet aantoonde, is deze timing een compleet onhaalbare zaak.

Een eenvoudige vermenigvuldigingsoefening leert dat deze huurvergoeding in dat geval tegen februari 2023 zal zijn opgelopen tot – schrik niet – bijna 400.000 euro! Welke school kan dit ophoesten?

Het wordt nog straffer. U stelt dat het schoolbestuur ook de mogelijke prijsherzieningen aan de aannemer zullen moeten betalen.

Het gaat om ronduit verstikkende voorwaarden. Op deze manier zadel je de school met een bijzonder zware schuldenlast op. Eigenlijk is dit een wurgcontract. Een molensteen aan de hals van het Sint-Andreasinstituut. Onaanvaardbaar voor de school.

Vanochtend lichtte u ons in dat de vzw Karel de Goede – waar de hr. Will Verniest voorzitter van is – nog niét heeft ingestemd met de door het college opgelegde voorwaarden. Dat is ook perfect te begrijpen. Benieuwd hoe dat straks afloopt.

Wat kan er nog wel gebeuren?

Gelukkig lijkt het idee van containerklassen verlaten. Maar de optie om de leerlingen over verscheidene bestaande locaties te spreiden blijft wél overeind. Geen goede oplossing vinden wij. 

Eigenlijk ligt de enige goede oplossing voor de hand. Het Sint-Andreasinstituut moet de grote verhuizing in één beweging kunnen doen. Schrap de boeteclausules of geef minstens de garantie dat die niet zullen worden uitgevoerd. Overtuig ook de architecten – onder wie een gerenommeerd Brugs bureau – en het consortium van aannemers van de nood terdege rekening te houden met de toekomst van Sint-Andreas.

Voor ons  primeren de belangen van de leerlingen, leerkrachten, ouders en directie. We rekenen op ieders groot en goed hart voor het onderwijs in onze stad.

In de pers: https://kw.be/nieuws/samenleving/sint-andreas-brugge-kan-niet-tijdig-verhuizen/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is