Voorlopige bescherming van de Vismarkt, het Huidevettersplein en de Rozenhoedkaai

Op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de Vismarkt, het Huidenvettersplein en de Rozenhoedkaai in Brugge voorlopig beschermd als stadsgezicht.

“De historische, architecturale, stedenbouwkundige, ruimtelijk-structurerende en archeologische waarde van de Vismarkt, het Huidenvettersplein en de Rozenhoedkaai staat vast. Naast de hoge esthetische en architecturale kwaliteiten vormt het stadsgezicht ook een staalkaart van verschillende architectuurstijlen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw. Gotiek, de 17de-eeuwse trapgevels, de barokke architectuur, het rococo, de classicistische en de neoclassicistische architectuur en gevels in historiserende stijl worden telkens door een gaaf bewaard voorbeeld geïllustreerd”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

 

 

Met de voorlopige bescherming van de Vismarkt, het Huidenvettersplein en de Rozenhoedkaai en omgeving in Brugge start minister Geert Bourgeois de beschermingsprocedure op voor het stadsgezicht.

 

Het beschermingsdossier werd opgemaakt naar aanleiding van aanbevelingen van UNESCO. Vanuit dezelfde invalshoek beschermde de minister al eerder de Lange Rei en omgeving, de stadsvesten en de Markt en Burg met omgeving definitief als stadsgezicht. Beschermingsdossiers in de werelderfgoedstad Brugge worden natuurlijk altijd in nauw overleg met de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken van de stad opgemaakt.

 

Het stadsgezicht omvat belangrijke historische structuren zoals de pleinen Vismarkt en Huidenvettersplein en de aanpalende Rozenhoedkaai en Braambergstraat die telkens een belangrijke rol spelen in de handel en economische ontwikkeling van dit stadsdeel gelegen buiten de eerste stadsomwalling van 1127.

 

Vanaf 1821 vond de visverkoop plaats in de vishal, een neoclassicistisch gebouw naar ontwerp van de Brugse beeldhouwer en stadsarchitect Jan Robert Calloigne (1775-1830). De oostzijde van de Vismarkt werd vanaf de 14de eeuw tot 1762 volledig ingenomen door het "Oostvleeshuis", het ambachtshuis van de vleeshouwers. Het Huidenvettersplein werd dan weer gebruikt als werkterrein en ontmoetingsplaats van de huidenvetters. Hier was het Huidenvettershuis en het ontvangstkantoor van de accijnzen op het bier gevestigd. Sinds de 19de eeuw speelt de Rozenhoedkaai een belangrijke rol in de ontwikkeling van het toerisme in de stad Brugge.

 

Procedure

 

Na de voorlopige bescherming organiseert het stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de stad. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

 

Meer informatie over de procedure:

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgo...

 

Meer informatie en foto’s over dit onroerend goed in de inventaris:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/97645

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is