Verkeersveiligheid aan onze scholen – een absolute topprioriteit

veilig naar school

N-VA Brugge vraagt ondertekening ‘Charter werftransport’

N-VA Brugge, bij monde van raadsleden Eric Lagrou en Martine Bruggeman, fractieleider Geert Van Tieghem en senator Pol Van Den Driessche,  neemt verheugd kennis van de maatregelen die heden genomen worden om de schooloversteek aan 4 Brugse basisscholen, gelegen langs drukke gewestwegen,  veiliger te maken door het inzetten van politie en een gemachtigd opzichter.  

 

“De oplossing heeft wel wat lang op zich laten wachten, maar we hopen dat deze wel structureel zal zijn en dus niet van bepaalde duur”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.   Verkeersveiligheid, zeker aan onze scholen, is een absolute topprioriteit van het beleid.    Reeds in de gemeenteraad van 12 september 2017 riep N-VA fractieleider Geert Van Tieghem de stad op om het ‘Charter werftransport’ te ondertekenen.   Zo kunnen gemeenten en bouwsector samen bijdragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving.

(https://charterwerftransport.be/)

Heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Beernem, Kortrijk, Zedelgem, …  ondertekenden reeds dit Charter.   Het is onbegrijpelijk dat stad Brugge dit niet doet … “Ook ons voorstel anno 2014 om zebrapaden aan te leggen op het bijwijlen drukke kruispunt Weidestraat/Sint-Katarinastraat/Bloemenstraat, op  amper 50 meter van de school Olva Sint Katarina in Assebroek, werd destijds van tafel geveegd”.   “Er is dus duidelijk nog heel wat (maat) werk op de plank”, besluit Geert Van Tieghem. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is