Veel Brugse sociale woningen zijn hoognodig aan renovatie toe, maar dan door competente aannemers.

Op 31 oktober 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu en wonen

Na wat zich in het weekend van 27 op 28 oktober ll. voordeed in De Blekkaard te Assebroek, waar renovatiewerken bezig zijn aan de daken van enkele huurwoningen, is toch wel de spreekwoordelijke ‘druppel’.

Al jaren krijg ik klachten binnen van problemen met sociale woningen en sociale appartementsgebouwen.. Waterinsijpeling, lekkende leidingen, vochtigheid, tochtgaten, liften in sociale appartementen die het niet doen, deuren die klemmen en ramen die niet meer open kunnen gezet worden.  Rolstoelgebruikers die moeilijk of niet in de lift kunnen rijden of maneuvreren. En dit bij de beide Brugse sociale huismaatschappijen: Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

Wat zich afspeelde in De Blekkaard tart toch elke verbeelding. Het water liep, door een ‘foutje’ tijdens dakwerken, langs het plafond en de muren de woningen binnen. Het voorlopig gebrande damscherm bleek niet bestand tegen de hevige regenval: de aannemer had een verkeerde inschatting gemaakt.

Ik heb enkele van de getroffen huurders bezocht en aanhoorde hun grieven: “Het is schandalig, puur prutswerk”. “ De schade is groot, prutswerk is het.” “De werklieden zijn buitenlanders en begrijpen geen Nederlands, enkel de werkleider is de taal machtig maar is zeer weinig aanspreekbaar.” “De werklieden werden meermaals door ons gewaarschuwd dat ze niet goed bezig waren.”…

De projectleider van Vivendo suste de getroffen huurders: “Wat er juist fout liep moet verder bekeken worden. Maar of er nu echt sprake is van een fout weet ik niet.”

N-VA-gemeenteraadslid Hugo De Bondt maakt de bedenking: “Waarom worden de dakrenovaties nu uitgevoerd? Waarom werden die niet uitgevoerd tijdens de zomer, het weder was ideaal, dan was er geen of weinig kans tot zo een enorme ravage. Ik hoop dat er nu snel werk wordt gemaakt om die werken succesvol af te ronden en dat de getroffenen volledig zullen vergoed worden.

Hugo De Bondt

Gemeenteraadslid N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is