Uitbreiding VLAIO subsidiereglement handelszaken

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Nieuws van de Gemeenteraad

Hieronder leest u de tussenkomst van raadslid Patrick Daels op de laatste gemeenteraad. Hij geeft enkele opmerkingen op de uitbreiding van het subsidiereglement voor de handelszaken.

Op zichzelf vinden wij dit agendapunt zeker positief.  Maar toch hebben we enkele kritische bedenkingen.

1ste bedenking : 

onze fractie mist een pak objectivering in dit verhaal ; het “first come, first serve”-principe geeft ons geen goed gevoel.  Vandaar een 1ste vraag : “hoe en met welke frequentie wordt de mogelijkheid om van deze subsidie in zijn inmiddels 6 aspecten gebruik te maken gecommuniceerd naar de beoogde doelgroepen ?”

2de bedenking :

hoeveel keer werd tot nu toe reeds beroep gedaan op 5 eerste mogelijkheden ?  En bijkomend ; “zijn er ook al aanvragen geweigerd ?  Zo ja, waarom ?”

3de bedenking :

waarom wordt er niet meer en extra ingezet specifiek op Zeebrugge ?  De handelszaken – of wat er nog van overblijft – aldaar voldoen helaas met kop en schouders helemaal aan alle gestelde criteria van leegstand en dergelijke meer om van deze subsidie te kunnen genieten.  Vandaar onze 3de vraag en voorstel om een dergelijk of gelijkaardig initiatief extra stevig aan te bieden aan handelaars die in Zeebrugge hun zaak willen opfrissen, vernieuwen, heropstarten, of er sowieso iets nieuws zouden willen opstarten ?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is