Scheld Zwankendamse jongeren hun factuur kwijt en luister écht naar hun noden

Op 16 augustus 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu en wonen

De afbraak van het ondergrondse 'clubhuis' van enkele jongeren uit Zwankendamme zal zo'n 8.000 euro kosten.  Een bericht in de krant waar menig persoon toch even van zal hebben opgekeken.  Allicht was er waarschijnlijk een veiligheidsrisico en waarschijnlijk hadden ze wat beter moeten nadenken.  Maar toch even stilstaan hoe het ooit zo ver is kunnen komen.

De zeer nadrukkelijke vraag van onze jongeren voor een beschutte locatie waar ze konden samenkomen is, of zou toch moeten, genoegzaam bekend zijn bij het huidig gemeentebestuur.

In het kader van de bouw van het nieuwe vormingsstation en de bijhorende “buffers” om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen, werden door de VLM, in samenspraak met het gemeentebestuur, een aantal zogenaamde “ronde tafels” georganiseerd.  Tijdens deze sessies konden onze inwoners voorstellen doen van hoe ze deze bufferzones graag hadden ingekleed. Een specifieke gesprekronde was toegespitst op onze jongeren, bewijs hiervan is te vinden op de site www.rondomzwankendamme.be waar volgend kort verslag te vinden is.

Op woensdagavond 8 mei 2013 was het gezellig druk in het sportpaviljoen van Zwankendamme. Elf jonge gasten waren op onze uitnodiging ingegaan om samen een tweetal uur te brainstormen. De jonge kerels en meiden schaarden zich rond onze vierkante ‘Ronde Tafel’ en heel wat inspirerende voorstellen voor de inrichting van de groene zones rondom Zwankendamme passeerden de revue. Een avond dus vol ‘bère’ goede ideeën.

Laten we hierbij toch even stilstaan bij de datum, 8 mei 2013, bijna 3,5 jaar geleden.  Voor onze inwoners, en zeker voor onze jongeren, een eeuwigheid.  Een periode waarin hun initiële enthousiasme om eindelijk een eigen stek te kunnen krijgen volledig is weggeëbd en plaats heeft gemaakt voor teleurstelling en hun gevoel dat er met hun verzuchtingen ideeën toch niks zal gebeuren de bovenhand heeft laten krijgen. 

Uiteindelijk hebben ze dan maar zelf voor hun eigen stek gezorgd.  Niet zo verstandig zoals nu blijkt, maar wel zeer begrijpelijk.  Had het stadsbestuur niet beter vlugger ingespeeld op de noden van deze jongeren en 8.000 euro gespendeerd aan een eigen stek voor de jongeren van ons dorp.  Men kan hier toch van een gemiste kans spreken.

Vermits de burgemeester zijn ambt als burgervader toch cumuleert met het voorzitterschap van de raad van bestuur van onze haven stellen we voor dat hij deze 8.000 euro als een dure les ziet om niet nodeloos lang te talmen om beloftes gemaakt aan onze inwoners uit te voeren.   Scheld de jongeren deze som kwijt maar laat hen als alternatief een nuttige taak uitvoeren.

 

Sabine Helleputte

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Sabine.helleputte [at] n-va.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is