Punten van de Fractieleider

Op 9 maart 2022, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

De gemeenteraad van Brugge van februari ‘22 werd voor het eerst in lange tijd terug ‘life’ georganiseerd.  Deze werd gespreid over 2 dagen, 21 en 22 februari 2022.   

 

KLIMAATPLAN 2030 …

Na maandenlang studiewerk en overleg werd het klimaatplan Brugge 2030 voorgesteld. Dit plan ambieert klimaatneutraliteit van Brugge tegen 2050 en een reductie van onze lokale c02 uitstoot met 49% tegen 2030.  “Onze fractie kan zich vinden in dit plan, gedragen door heel wat stakeholders”, weet fractieleider Geert Van Tieghem. “Wat ons betreft, moet het vooral realistisch en betaalbaar zijn”.

We missen wel een prioriteitenlijst, een tijdsplanning en een financiële vertaling.   

 

Aanleg kunstgrasveld JVV in Sint-Andries

“De komst van een kunstgrasveld bij JVV Sint-Andries, een bloeiende jeugdvoetbalvereniging in Sint-Andries”, juichen we toe, stelt fractieleider Geert Van Tieghem. We roepen het stadsbestuur wel op om nu ook dringend werk te maken van de reeds lang beloofde kleedkamer voor meisjes en de bijkomende bergruimte.  “Een algehele opwaardering van deze sportsite is broodnodig”, weet Geert.

 

Beleidplan ruimte Brugge

Samen werken aan een stad waar het goed wonen, werken en ondernemen is … in woord en daad

“Onze fractie kan zich vinden in de 5 ambities van de conceptnota” stelt fractieleider Geert Van Tieghem.  Maar we hopen dat het stadsbestuur zich daar dan ook aan houdt … “Respect voor de open ruimte” weet ons zeer te bekoren, maar soms stellen we vast dat de stad deze nobele doelstelling, ernstig met de voeten treedt; denken we b.v. maar aan het dossier ‘Mispelaar’  en de extreme bouwwoede in Assebroek.    

 

Aanpak zwarte kruispunten in Brugge

Dringend en noodzakelijk.

“(Verkeers)veiligheid ligt onze partij na aan het hart”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.  Hij voerde een warm pleidooi om de resterende 10 zwarte kruispunten op Brugse bodem prioritair en daadwerkelijk aan te pakken.    “Deze gevaarlijke plaatsen moeten we conflictvrij aanpassen via een afzonderlijke groenfase voor de zwakke weggebruikers” stelt Geert onomwonden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is