Oprichting interlokale vereniging voor de organisatie van wijk-werken

Op 4 december 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Het PWA-stelsel  (Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap) eindigt op 31/12/2017 en wordt vervangen door wijk-werken vanaf 01/01/2018.

Het decreet wijk-werken voorziet dat samenwerkingsverbanden van minstens 60.000 inwoners de organisatie van wijk-werken kunnen opnemen. Voor de Brugse regio hebben de 10 lokale besturen uit het arrondissement Brugge beslist een nieuwe interlokale vereniging op te richten in het kader van de organisatie van wijk-werken.

Stad Brugge zal fungeren als de beherende gemeente van deze nieuwe interlokale vereniging, die luistert naar de naam WIJK-UP.

Wij stellen vanuit N-VA Brugge verheugd vast dat Brugge – uiteindelijk als laatste -- ook meestapt in het verhaal van het wijk-werken, samen met dus 9 andere lokale besturen.  Zo heeft de vereniging ook onmiddellijk voldoende schaalgrootte, wat de efficiëntie ten goede zal komen.  

Het wijk-werken maakt deel uit van een traject naar werk en heeft bijgevolg ook een verplichtend karakter.  Het vroegere PWA-systeem wordt omgevormd naar een activerend instrument. In plaats van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt eeuwigdurend in een statuut te plaatsen(zoals bij PWA, eigenlijk een perfecte werkloosheidsval), biedt het systeem hen nu met wijk-werken een duidelijk en begeleid pad naar werk. Binnen het  jaar  kunnen en moeten die mensen geholpen worden  om een volgende stap in een traject naar werk te zetten. Dat kan een stage zijn, een opleiding, een individuele beroepsopleiding, en zo meer …

Toch één vraagje : men kiest voor een interlocale vereniging, en niet voor een projectvereniging.   (akte)  Is daar een reden toe ?

Hoe dan ook, we wensen vanuit N-VA Brugge de interlokale vereniging WIJK-UP alle succes toe.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is