open brief aan de Brugse onderwijsinstellingen naar aanleiding van het parkeerbeleidsplan

Op 29 oktober 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu en wonen, Mobiliteit en openbare werken

Op de gemeenteraad van 25 oktober 2016 werd het parkeerbeleidsplan besproken. Het was vooral de Brugse N-VA die hiertegen protesteerde. Het parkeerplan is net zoals het mobiliteitsplan nefast voor de leefbaarheid van Brugge. Vooral de werknemers die in de binnenstad komen werken worden gestraft. 

Namens N-VA Brugge heeft fractieleider Ann Soete een open brief gezonden naar alle onderwijsinstellingen van Brugge. Dit naar aanleiding van dit parkeerplan. Eenzelfde brief zal ook verzonden worden naar alle werknemers die in de binnenstad werken. 

----------------------------------------------

Aan de directie en personeelsleden van de onderwijsinstellingen in de Brugse binnenstad

 

Geachte,

 

Door de CD&V-Spa coalitie werd op dinsdag 25 oktober2016 een nieuw parkeerbeleidsplan goedgekeurd. Eens te meer was het vooral de Brugse N-VA die tegen dit plan protesteerde omdat het een nieuwe  aanslag is op de leefbaarheid van de Brugse binnenstad, nadat eerder het recente mobiliteitsplan reeds zware negatieve gevolgen met zich meebracht voor de bereikbaarheid van de Brugse scholen.

De grote slachtoffers van dit nieuwe parkeerplan zijn de mensen die werken in de Brugse binnenstad, zoals de personeelsleden van het onderwijs.

Deze personeelsleden zullen nu verplicht worden om ongeveer 800 à 1000 euro per jaar te besteden aan parkeerkosten ( 5 euro per dag) indien ze in de Brugse binnenstad wensen te parkeren. De CD&V-SPa - coalitie heeft duidelijk geen aandacht gehad voor personeelsleden die van buiten het centrum van de stad komen en die weldegelijk aan hun wagen gebonden zijn. Bijvoorbeeld aan jongere werknemers die eerst hun kinderen moeten afzetten aan een kinderdagverblijf of aan school voor ze komen werken en hun kinderen opnieuw moeten ophalen na de beëindiging van hun dagtaak. Deze mensen dwingen om hun auto achter te laten op een randparking, de fiets opspringen naar hun werk in de binnenstad en ’s avonds opnieuw het omgekeerde doen is onzinnig en niet realiseerbaar!

Voor de Brugse  schepen van immobiliteit, mevr. Lambrecht is er maar één aanvaardbaar vervoermiddel voor Brugge, namelijk de fiets. Of dit nu haalbaar is of niet voor de betrokken personeelsleden is voor deze schepen absoluut geen zorg. Daarenboven handelt het in hoofdzaak om vrije katholieke onderwijsinstellingen waar de socialistische burgemeester en schepenen absoluut geen affiniteit mee hebben. CD&V-fractieleider de heer Guy Rogissart verklaarde in de gemeenteraad dat dit plan tot stand kwam in overleg met de betrokken onderwijsinstellingen. Wij hebben hieromtrent gegronde twijfels.

De Brugse N-VA is de mening toegedaan dat deze miskleun van tafel moet worden geveegd en stelt voor om een werknemerskaart in te voeren met gratis parkeren voor de dagen waarop het betrokken personeelslid  moet werken in de Brugse binnenstad.

Ik zal dit namens onze fractie voorstellen op de eerstvolgende gemeenteraad in november 2016!

Voor ons is een leefbare binnenstad, een binnenstad waar gewoond en gewerkt wordt. Hierbij zijn onderwijsinstellingen van essentieel belang. Hen wegpesten uit de binnenstad is voor ons absoluut geen optie, integendeel!

 

 

Ann Soete
Fractieleider N-VA Brugge
Ann.soete [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is