Nieuwe sluis Zeebrugge – BROODNODIG voor het veilig stellen van onze Brugse welvaart

De bouw van een nieuwe sluis in Zeebrugge is een absolute noodzaak.  De Visartsluis, daterend uit 1907, is sterk verouderd en beantwoordt niet meer aan de noden van de huidige scheepvaart.  De economische schade bij een mogelijke uitval van de (enige) andere sluis, de P. Vandammesluis, zou niet te becijferen zijn.   Gelukkig investeert de Vlaamse Regering ook 120 miljoen € in de grondige renovatie van de Vandammesluis.   De realisatie van een tweede volwaardige toegang tot de achterhaven is een absolute noodzaak !  De grondige onderzoeksfase van dit complexe dossier (met info- en inspraakmomenten)  is ten einde en het besluit van DE VLAAMSE REGERING is bekend ; het wordt – na 2 jaar studiewerk - de Oude Visartsluis.  Een logische oplossing, alleen is er het minpunt van de onteigening van max. 35 woningen, waaronder ook een aantal bureaus, huurwoningen, magazijnen en leegstand.  We hopen dat  deze– vooral wat de bewoners betreft --  tot een minimum beperkt zullen zijn.    Onze N-VA fractie is hieromtrent ook erg bekommerd en wenst de best mogelijke oplossing voor alle getroffen bewoners.   Wij sluiten ons dan ook volmondig aan bij de oprechte oproep en menselijke getuigenis van collega-raadslid VANDAMME.   Maximaal flankerende maatregelen (b.v. op vlak van verzekeringen, herlokalisatie, … )  en snelle duidelijkheid en transparante communicatie zijn ook voor ons een conditio sine qua non in dit verhaal.  Samen met stad, Vlaamse overheid en bewoners moeten we naar oplossingen om het menselijke leed zo veel als mogelijk te verzachten.

Maar gelet op het bijzondere economische belang van dit dossier voor onze haven, distantiëren we ons volkomen van mogelijke politieke spelletjes.   Misschien wensen sommige wel GEEN nieuwe sluis.  Immers, een mirakeloplossing in deze – met uitsluitend voordelen --bestaat er niet, laten we daar eerlijk in zijn.   Er moet asap een nieuwe sluis komen en er is in deze geen tijd meer te verliezen.  Om een omelet te bakken, moet je een aantal eieren breken …  Dat een partij nu de mensen gaat opjagen om zelfs te gaan procederen, dat maakt ons bijzonder kwaad.   Het doet ons denken aan het dossier van het ‘voetbalstadion’ …     De Brexit komt er nog aan en blijkbaar ambiëren sommige politici een ‘dode’ Zeebrugse haven.    Dat sommigen de locatie Visartsluis als de ‘slechtste’ keuzemogelijkheid aanstippen, tart elke verbeelding en is manifest onwaar !   Wellicht vond met dan de optie ‘Vandamme West’ beter …  (184 onteigeningen)

En dat een partij als GROEN kiest voor ‘Vandamme Oost’ is ook te gek voor woorden :  honderden mensen verliezen er hun baan, door het verdwijnen van het bedrijf C.RO.  Ook een groot natuurgebied (Kleiputten Heist)  …   gaat dan nog voor de bijl ….  (ook al moeten er dan volgens het Natuurdecreet compensaties komen)    Maar ook  hier moeten bijkomende studies gebeuren (met terug jaren tijdverlies tot gevolg), net zoals bij de optie ‘Verbindingsdok’  (problematiek van de verzilting)   Ook het prijskaartje (2,1 miljard) dat vasthangt aan de laatstvernoemde keuze is niet onbelangrijk …   En de keuze van ‘Verbindingsdok’ impliceert ook  > 50 onteigeningen … Ook de impact op het bedrijfsleven is bij deze optie het grootst !   Onbegrijpelijk dat sommige politieke partijen voor dat alternatief gaan kiezen ….

Vanuit onze fractie roepen wij dan ook het stadsbestuur op om de politieke rangen te sluiten en de optie Visartsluis te verdedigen – over alle politieke formaties heen – in het economische belang van onze haven en met respect voor de leefkwaliteit van alle Zeebruggenaren.  Vanuit N-VA hopen we nu echt dat er stappen vooruit gezet worden.  Dit belangrijke dossier gaat om de toekomst van Zeebrugge, om duizenden jobs, om onze welvaart in onze Brugse regio !    We hebben geen tijd meer te verliezen … 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is