N-VA tevreden met beslissing nieuwe zeesluis

“Toekomst haven en behoud jobs verzekerd”

De Brugse N-VA is bijzonder tevreden dat de Vlaamse regering onder impuls van minister Ben Weyts een beslissing nam die de bouw van de zo noodzakelijke nieuwe zeesluis in Zeebrugge mogelijk maakt. “Hiermee wordt de toekomst van onze haven verzekerd. Daar werken 10.000 mensen en de job van nog eens 10.000 andere vrouwen en mannen is indirect verbonden met de haven”, beklemtoont lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche. “Tegelijk moeten er maatregelen genomen worden om het dorp van Zeebrugge, net zoals de strandwijk, mooier en leefbaarder te maken”, vult voorzitter Dirk Barbier aan.

Dat er nu eindelijk een beslissing is, getuigt van daadkracht van en door minister Weyts. Nog langer talmen zou dramatische gevolgen kunnen hebben. Stel je maar voor dat op een dag de toegang tot de achterhaven niet meer mogelijk zou zijn.

De Brugse N-VA had de voorbije maanden herhaaldelijk contact met de minister en zijn medewerkers. Verscheidene bestuursleden bestudeerden de verschillende opties, gingen ter plekke luisteren naar de inwoners van Zeebrugge en we pleegden overleg met bedrijfsleiders. “De minister hield rekening met onze opmerkingen en vragen, zijn beslissing ligt volledig in lijn met hoe wij het zien”, zegt Dirk Barbier.

Dat er ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zorgen van de Zeebruggelingen om de leefbaarheid van hun dorp te vrijwaren, is hoopvol. Uiteraard moet elkeen die mogelijk wordt onteigend kunnen rekenen op een correcte prijs en goede begeleiding. Dat is verworven. De bangmakerij van sommige Brugse politici was in dit dossier totaal misplaatst.

De Brugse N-VA is ervan overtuigd dat Zeebrugge, na de ingrijpende werken, een betere en mooiere plek kan worden. De aanleg van een tunnel voor het doorgaand verkeer zal de leefkwaliteit verhogen. Daar bovenop moeten ook de verkommerde strandwijk en de Vismijn-buurt worden aangepakt.

“Door de keuze voor Visart behoudt ook de Vlaamse zeevisserij alle kansen en dat vinden wij alvast zeer belangrijk. Wij hebben een groot hart en waardering voor onze vissers”, merkt PVDD nog op. “De bloeiende visverwerkende nijverheid naast de aanlegkaaien is niet langer bedreigd. En ook de marinebasis kan verder groeien.”

Hij besluit: “We hopen dat het havenbestuur, de bedrijven en de stedelijke overheid deze beslissing aangrijpen om de Zeebrugse haven terug stevig te laten groeien. Dat zal durf, creativiteit en soms ook moed vergen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is