N-VA Brugge vraagt onverwijld de invoering van de European Disability Card

Op 13 maart 2018

Deze kaart is voor mensen met een handicap een bewijsstuk dat aantoont dat ze in ons land erkend zijn als persoon met een handicap. Op hun vraag en gesteund door Europarlmentslid Helga Stevens werd dit kaartje – zeer herkenbaar en de grootte van een bankkaart - ontwikkeld in ons land en in 2017 ingevoerd. Dit initiatief ligt geheel in de lijn met een initiatief van de Europese Commissie. Verscheidene EU-landen werkten mee aan de ontwikkeling van dit project. Het was Elke Sleurs die hiervoor een protocolakkoord tekende in 2016. Federaal staatssecretaris Zuhal Demir steunt dit initiatief voluit.

 

De verwachting is dat, naast de huidige acht Europese landen, meerdere landen zullen aansluiten. Met deze kaart kunnen mensen met een handicap in de aangesloten landen, zonder discussies over hun al dan niet direct zichtbare handicap aan loketten, genieten van voordelige tarieven voor allerlei evenementen. De invulling van deze kaart gaat in de eerste plaats vooral naar het bevorderen van de toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding voor deze mensen.

 

Op 27 juni 2017 vroeg de N-VA-fractie, bij monde van gemeenteraadslid Hugo De Bondt: “Ik vraag het stadsbestuur mee in te stappen in dit prijzenswaardig initiatief en partner te worden in dit project. Ik wil hier ook een oproep doen naar nieuwe privé-initiatieven om het gebruik van de kaart te integreren in het organiseren van hun evenementen. Op die manier wordt de hand gereikt aan personen met een beperking en wordt op eenvoudig vertoon van de European Disability Card de toegankelijkheid makkelijker tot de Brugse sport-, cultuur- en vrijetijdsbesteding.”. De bevoegde schepen verklaarde toen: “Deze kaart aanvaarden en als stadsbestuur promoten zou kunnen overwogen worden, maar het is moeilijk als oprechte maatregel te zien, zolang we als stad nog geen werk gemaakt hebben van de afstemming van onze kortingssystemen. Dus uw suggestie om de European Disability Card in te voeren wordt onderzocht, maar toch wel met enig voorbehoud.”.

Het raadslid vroeg, acht maanden later, naar de stand van zaken.  Als antwoord kreeg hij onder meer: “De European Disability Card is een internationaal verhaal. De term European doet vermoeden dat deze kaart geldig is in alle Europese landen. Maar reisbestemmingen zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Griekenland… zijn nog steeds niet opgenomen in dit verhaal. Maar zolang niet meer buurlanden deelnemen, we niet over voldoende aanbod beschikken en de kaart slechts bij enkele Bruggelingen in gebruik is, is een link naar stad Brugge een lege doos en dus niet opportuun.”. 

 

Teleurgesteld reageert Hugo De Bondt op het flauwe antwoord van het stadsbestuur: “Dit is een gemiste kans. Brugge heeft een enorme internationale naam en faam zou hier dus het voortouw kunnen en moeten nemen en deze kaart invoeren en promoten. Niettegenstaande de kaart al kan gebruikt worden in enkele Brugse musea, wordt er door de stad geen enkele promotie voor gemaakt. In andere steden en gemeenten, zoals Beringen, Lommel, Deinze, Voeren, Tielt, Maldegem,… wordt het gebruik ervan wél gepromoot. Ik zal alvast verder ijveren om de European Disability Card ook in onze stad meer ingang te doen vinden.”.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is