N-VA BRUGGE VRAAGT HET INVOEREN VAN KORT PARKEREN (30MIN) OP SOMMIGE PLAATSEN IN DE RIJSELSESTRAAT TE SINT-MICHIELS

Op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Mobiliteit en openbare werken

Sinds ongeveer twee jaar vragen lokale middenstanders uit Sint-Michiels dat de schuine parkeerstrook gelegen tussen huisnummer 38 (Vishandel Dolfijn) en  huisnummer 60 (herberg Phoenix) in de Rijselstraat te Sint-Michiels zou omgevormd worden naar een parkeerzone voor kort parkeren. Voorgesteld wordt maximaal 30 minuten.In die zone gelden thans de voorschriften van de blauwe zone. Door inwoners wordt opgemerkt dat deze parkeerplaatsen tijdens de week in hoofdzaak worden gebruikt door studenten van de nabije hogeschool en dat dezelfde wagens er meestal een ganse voormiddag, zo niet een ganse dag blijven staan. Schijfje wat verdraaien kost weinig moeite!

In de reeds vol geparkeerde Rijselstraat is er in deze omgeving hierdoor geen enkele parkeermogelijkheid voor de klanten van de lokale middenstand. Klanten vinden geen plaats en gaan ergens anders hun boodschappen doen. De aanwezige middenstanders zien dit sinds lang met lede ogen gebeuren.

Alhoewel hierover blijkbaar reeds meermaals aangesproken en aangeschreven, weigert schepen voor mobiliteit mevr. Lambrecht in te gaan op de gerechtvaardigde verzuchting van de aanwezige middenstanders. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting wees N-VA fractieleidster Ann Soete erop dat voor schepen mevrouw Lambrecht mobiliteit beperkt blijft tot fietsen en tot de binnenstad. Voor de randgemeenten, die ook kampen met mobiliteitsproblemen, is er niet de minste aandacht.

Ook schepen voor lokale economie mevr. Hilde Decleer onderneemt niet de minste actie ten voordele van de lokale middenstand in Sint-Michiels.  Steun aan de middenstand moet meer zijn dan éénmaal per jaar ter gelegenheid van de dag van de klant  of middenstand even langs te gaan om op de foto te staan.

N-VA gemeenteraadslid en inwoner van Sint-Michiels, Paul Desender heeft nu het College van Burgemeester en Schepenen aangeschreven met het verzoek om eindelijk te luisteren naar de bezorgdheden van de lokale middenstand in Sint-Michiels en om zo snel als mogelijk in te gaan op het redelijke voorstel van deze mensen.

Zo moeilijk kan het niet zijn om een tiental parkeerplaatsen in eenzelfde zone om te vormen naar een zone voor kort parkeren.

Paul DESENDER

gemeenteraadslid N-VA Brugge

paul.desender [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is