N-VA Brugge pleit voor einde gemeentelijke asielopvang

Op 7 december 2017

Sinds 2016 organiseert het Brugse OCMW uit eigen beweging 94 individuele opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over huizen en appartementen in Brugge. Dat is naar verhouding veel meer dan de andere grote steden in Vlaanderen (Antwerpen 22, Gent 103, Leuven 15 en Oostende 0). Brugge zuigt daarmee actief asielzoekers aan en dat laat zich sociaal voelen, in de vorm van sterk stijgende leefloondossiers voor vluchtelingen en een toenemende druk op de woningmarkt. N-VA Brugge pleit voor sociaal realisme en wenst dan ook dat de gemeentelijke asielopvang uitdooft.

Exponentiële toename vluchtelingen met leefloondossier.

Joren Vermeersch (adviseur op het Kabinet van Staatssecretaris Theo Francken en kandidaat voor N-VA): “Het asielvoluntarisme van dit bestuur wordt vandaag cash betaald. Door de asielcrisis is het aantal vluchtelingen met leefloondossier in heel het land gestaag gestegen, maar in Brugge steeg dat aantal exponentieel (maal 5,4 sinds 2012). Die trend moet gekeerd en dat kan maar door de gemeentelijke asielopvang te laten uitdoven. Ik benadruk dat dat in de eerste plaats in het belang is van de sociaal kwetsbare Bruggeling, of hij nu autochtoon is of allochtoon, inclusief van de 337 erkende vluchtelingen die hier ondertussen al hun thuis hebben gemaakt.”

Een centrum-rechtse aanpak voor maatschappelijke problemen.

Dirk Barbier (voorzitter N-VA Brugge): "Joren betekent een versterking van en voor het Brugse N-VA-team. Zijn dossierkennis helpt ons om de kritiek die wij hebben op het beleid van dit stadsbestuur verder te verbreden. Zoals de voorbije maanden al mocht blijken, staan wij ook in Brugge voor een centrum-rechtse aanpak van de maatschappelijke problemen."

Een verhaal van rechten en plichten.

Pol Van Den Driessche (lijsttrekker N-VA): "Migratie kan zeer zeker een positief verhaal zijn. Als het gecontroleerd gebeurt en op basis van duidelijke afspraken met nieuwkomers. Wie hier legaal verblijft, wie onze normen en waarden en wetten aanvaardt, is welkom. Wij verwachten van nieuwe Vlamingen dat ze zich integreren en daarbij is Nederlands leren zeer noodzakelijk. Het is een verhaal van rechten en plichten. Want we willen in Brugge niet de fouten maken die vele jaren in andere steden werden begaan."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is