Minister Weyts investeert in scholenbouw in Brugge

Op 7 februari 2020
renovatie en heropfrissing

Minister Weyts investeert een kleine 200.000€ in Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Het Noordveld en Internaat Cranenburg in Brugge.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) respectievelijk 102.025€ in Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Het Noordveld en 82.000€ in het Internaat Cranenburg. Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard euro extra in schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf zal dus ook bij ons in Brugge voelbaar zijn.
“We zijn verheugd dat er gelden toegekend worden om de nodige herstellings-en opfrissingswerken aan onze Brugse scholen uit te voeren.”, zegt fractievoorzitter Geert Van Tieghem
Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Daarmee investeert minister Weyts deze legislatuur 3 miljard euro in scholenbouw. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden.
“Goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van alle betrokken scholen: zij krijgen nu betere schoolgebouwen”, zegt minister Weyts. “Wie inzet op de kwaliteit van ons onderwijs, moet ook inzetten op de infrastructuur van ons onderwijs”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is