Minister Homans kent subsidies toe aan de stad Brugge

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans (N-VA), kent 2 subsidies toe aan de stad Brugge, 1 in het kader van stadsvernieuwing en 1 subsidie voor de bouw van sociale infrastructuur. In totaal gaat het over een bedrag van ruim 2,4 miljoen euro.

1.      Subsidie voor stadsvernieuwingsproject

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans (N-VA), kent Brugge en 3 andere Vlaamse gemeenten, een projectsubsidie toe in het kader van stadsvernieuwing.

“Steden kunnen projectsubsidies krijgen als ze voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria bij de realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. De geselecteerde projecten leveren een positieve bijdrage aan de stadsontwikkeling en zorgen voor een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke ruimte”, aldus minister Homans.

 

Naast Brugge ontvangen ook Deinze, Gent en Oostende elk een projectsubsidie na gunstig advies van een onafhankelijke jury van experten. In totaal gaat het over een bedrag van ruim 8 miljoen euro. 2 miljoen euro daarvan gaat naar Brugge.

 

Brugge – De Stadsrepubliek

Het project ‘De Stadsrepubliek’ situeert zich in het Sint-Jakobskwartier, dat een vrij dichte aanwezigheid van diverse organisaties en openbare voorzieningen kent, zoals de stadsbibliotheek, de schouwburg, het conservatorium en een cultuurcafé. Zo vormt het de ideale buurt om een actief netwerk te creëren voor en door de bewoners en gebruikers van de stad. Het geselecteerde stadsvernieuwingsproject heeft de ambitie om de verschillende ruimtes van meerdere partners en organisaties op de site met elkaar te verbinden en op die manier te versterken. Zo ontstaat in de Brugse binnenstad een grotere ruimtelijke openheid met activiteiten gericht op ontmoeting en kruisbestuiving tussen bewoners, gebruikers, ondernemers en organisaties. ‘De Stadsrepubliek’ wil maximaal inzetten op slim ruimtegebruik met multifunctionaliteit om een onderbezetting van het openbare patrimonium tegen te gaan. Het is de bedoeling om de Republiek en de Biekorf te verbouwen en ingrepen te verrichten aan het hoofdgebouw van het Conservatorium, het Hof van Gistel, de Stadsschouwburg en het openbaar domein.

 

“Het geselecteerde project levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het verhoogt er de algemene leefkwaliteit en heeft een hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel”, besluit minister Homans.

 

2.      Subsidie voor investeringen in sociale infrastructuur

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) kent ook een subsidie toe aan Brugge, naast 4 andere Vlaamse steden, in het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur. 

“Deze investeringen moeten bijdragen aan het terugdringen van armoede in de stad en het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede”, aldus minister Homans.

 

Minister Homans wil steden ondersteunen in het investeren in sociale infrastructuur. Met het stimuleren van deze investeringen wil ze een duurzaam hefboomeffect genereren voor mensen in armoede.

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria. De geselecteerde steden Brugge, Kortrijk, Leuven, Aalst en Antwerpen ontvangen samen 3.033.000 euro.

 

Brugge – ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’

De stad Brugge wil samen met het OCMW van Brugge en enkele andere stakeholders een OCMW- en buurtcentrum realiseren in de (kansarme) wijk Sint-Pieters. Men stelt vast dat de kansarmoede-indicatoren in deze wijk immers hoger liggen dan het gemiddelde in Brugge. Met dit project zullen ze inzetten op gezondheidsbevordering en een toegankelijk zorg-, gezondheids- en dienstverleningsaanbod. Het doel is om de gezondheid- en zorgkennis van mensen te verhogen, het verhogen van vroegtijdige detectie van mensen met gezondheidsproblemen of zorgnoden, de toegang tot de bestaande gezondheidszorg te verbeteren en het sociaal weefsel te versterken. Het project doet beroep op vzw Wieder om mensen in kansarmoede zo goed mogelijk te kunnen bereiken.

De stad Brugge ontvangt 452.400 euro voor de realisatie van het OCMW- en buurtcentrum in de wijk Sint-Pieters.

“Het geselecteerde project realiseert op een eigen, unieke wijze sociale infrastructuur die tegemoet komt aan de specifieke uitdagingen en noden van de stad”, besluit minister Homans. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is