Hulpbehoevenden slachtoffer van staking…

Op 11 oktober 2016, over deze onderwerpen: Nieuws van de OCMW-raad
OCMW Brugge

Amper 10 % kreeg zijn/haar maaltijd aangeleverd.

 

Op donderdag 29 september 2016, de dag van de betoging, kreeg amper een 100-tal zorgbehoevende  Bruggelingen hun middagmaal aan huis geleverd.  De andere 750 rechthebbenden konden die dag niet rekenen op hun warme maaltijd, nochtans een basisrecht en noodzakelijk voor de gezondheid.

De N-VA-fractie kan hiermee niet akkoord gaan. Wie normaal in aanmerking komt voor een warme maaltijd aan huis, heeft daar zijn redenen voor en moet daar ten allen tijde kunnen op rekenen. Wie beslist wie wel en niet een maaltijd krijgt aangeleverd? Welke objectieve criteria worden hierbij gehanteerd? De voorzitter van het OCMW spreekt over een uitleg die de mensen werd verstrekt, maar was die uitleg wel duidelijk en voldoende? Wisten de mensen dat zij de dag voordien beter 2 maaltijden aanvroegen, zodat zij de dag van de staking toch eten hadden?

Oude en zieke mensen, de zwakste burgers binnen onze maatschappij en meestal ook diegenen die niet durven/kunnen protesteren en meestal dan nog alleenstaand, bleven letterlijk op hun honger zitten.

Een stakingsdag wordt altijd ruimschoots voordien aangekondigd. Wie dienstverlening verstrekt, heeft ook de plicht voordien de stakingsbereidheid van zijn medewerkers in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te treffen om de continuïteit te garanderen. Is dit voldoende gebeurd?

Aangezien een stakingsdreiging in deze tijden altijd nabij is moeten het OCMW en het stadsbestuur dringend samenzitten om een doeltreffende oplossing uit te dokteren. Opdat dergelijke schrijnende situaties niet meer zullen voorkomen. N-NA is bereid constructief mee te denken! Want de zwakke medeburger ligt ons nauw aan het hart.

 

Hugo De Bondt                                                                      Francoise Van Hoorebeke

N-VA-Gemeenteraadslid                                                        N-VA-OCMW-Raadslid                 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is