Gemeenteraad Brugge 27 november 2017. Tussenkomsten van Martine Bruggeman

Op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme, Nieuws van de Gemeenteraad

Aankoop kunstwerk Song Dong

Het werk van Song Dong is een heel interessant en mooi kunstwerk zowel qua vormgeving als qua boodschap. Het stond ook heel goed (tijdelijk) opgesteld tijdens de Triënnale aan de Sint-Salvatorskathedraal. We geven zeker geen kritiek op dit werk, noch op de integratie in het stadsbeeld.

Wel hebben we enkele bedenkingen bij een eventuele aankoop.

1. De garage staat toch wel al redelijk vol met werken die niet (meer) kunnen geplaatst worden in de stad (Toyo Ito, de beeldengroep van de fontein…)

Brugge is een kleine stad met een middeleeuwse structuur. Er zijn niet zoveel plekjes waar je zo’n monumentale kunstwerken kunt installeren.

Ware het niet beter dat u aankoopt wat u (op een redelijk korte termijn) kunt plaatsen?

2. U denkt het werk te kunnen integreren in de nieuwe kunsthal, maar die zal maar na ettelijke jaren af zijn. Bent u wel zeker dat u na al die jaren waarin het werk opgeborgen zal wordende zal kunnen waarmaken ? Misschien zullen er zich tegen dan ook nieuwe opportuniteiten voorgedaan hebben. Volgend jaar is er weer een Triënnale, met wellicht nog interessante werken.

3. Door een aankoop wordt een tijdelijk kunstwerk een blijvend kunstwerk, met alle gevolgen van dien. Dan bent u er als stad blijvend verantwoordelijk voor. Denkt u aan het onderhoud ? We willen echt niet dat het de weg opgaat van Toyo Ito: onnoemelijke bedragen aan onderhoud zodat u het moet dumpen.

Dat is onze grootste bezorgdheid. 

Het is een heel fragiel werk, met beschilderd hout dat zich zet door weersomstandigheden en temperatuurwisselingen, glas dat breekbaar is, TL lichten…enz…

(In de marge: wat heeft het Brugse Stadsbestuur met China ? De Chinese krab voor Beaufort, Toyo Ito, (Zuid-Korea, maar wel in dezelfde regio) en nu dit Chinese kunstwerk)

Laten we dat duidelijk stellen: N-VA is zeker niet tegen de aankoop van kunstwerken, integendeel. Wij gaan dit punt goedkeuren, maar we benadrukken dat een aankoop heel goed moet overwogen worden, en daar zal elke goede huisvader mee akkoord gaan.

                                            

Plaatsing van Fontein in Kon. Albert I park

Ondanks heel veel protest van de Brugse bevolking werd de beslissing genomen de fontein op het Zand te verwijderen. Nu komt ze in een waterpartij in het park. We veronderstellen dat dit heel mooi kan zijn, al is het ons niet duidelijk of dit met of zonder de beeldengroep is.

De kunstenares, Livia Canestraro, vindt dat die fontein niet zonder haar goedkeuring mag verplaatst worden en dat fontein en beelden één geheel moeten blijven.

1. Is er nu een akkoord met de kunstenares? Worden de beelden bij de fontein in het Albertpark geplaatst of niet ?

2. Als ze er niet bij geplaatst worden, wat gebeurt er dan mee ? Ook naar de garage bij Toyo Ito en Song Dong ?

Maar daarmee is er nu geen fontein meer op een plein in de Brugse binnenstad. In geen enkele stad die zichzelf respecteert ontbreekt er een fontein. Het principe is dat een fontein verfrissing biedt, een speelse noot geeft, en dus voor een aangename sfeer zorgt.

3. Onze suggestie, de zoveelste positieve suggestie van N-VA: een hedendaagse fontein op een pleintje in de stad. We denken hierbij aan het Simon Stevinplein. Dit zou een mooie locatie zijn, daar staat trouwens een waterpomp.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is