De link tussen Maria, Brugge en Bethlehem.

Op 13 augustus 2018

Enkele weken geleden  bezocht een delegatie van Palestijnse parlementsleden, samen met hun Ambassadeur in Brugge, onze stad. Dit gebeurde in het kader van de Inter-Parlementaire Unie (IPU). Ik heb de eer voorzitter te mogen zijn van de Belgische Groep van deze oudste multilaterale politieke organisatie. 

De delegatie werd ook door de Burgemeester op het Stadhuis ontvangen. Waarvoor onze herhaalde dank, mee in naam van onze hoge gasten.

Tijdens het gesprek opperden de Palestijnse parlementsleden om een verbroedering met Brugge op te zetten. De Burgemeester antwoordde, terecht en begrijpelijk, dat Brugge geen klassieke zogenaamde “jumelages” onderhoudt.

De Palestijnse vertegenwoordigers aanvaardden deze zienswijze, maar drongen gelijk aan op andere vormen van samenwerking, vooral dan op cultureel vlak. Het oudste parlementslid merkte daarbij spits op dat een van de meest kostbare schatten van Brugge verwijst naar een Palestijn, met name de relikwie van het Heilig Bloed.

Ik opperde toen al even het idee om te kijken of we iets kunnen organiseren tussen Brugge en Bethlehem.

Onze gasten reageerden daar zeer enthousiast op.

Aan de vooravond van het feest van “Maria Hemelvaart” en de aloude Processie van Blindekens ben ik zo vrij dit voorstel nu formeel te doen.

Zijn het stadsbestuur, het bisdom en de vzw Brugge-Mariastad bereid om, in overleg met de Palestijnse Delegatie in Brussel, te kijken wat de mogelijkheden zijn van een gezamenlijk cultureel-historisch project? De culturele attaché van de Palestijnse Delegatie liet me alvast verstaan dat de burgemeester van Bethlehem zo’n uitwisseling genegen zou zijn.

Er zijn goede verbanden en redenen die een dergelijk project zinrijk maken.

Brugge is een stad waar de Bijbelse persoon Maria op talloze manieren wordt herdacht, vereerd, bewonderd. Verscheidene kerken en kapelletjes en meer dan 300 beelden langs Brugse wegen, op straathoeken en huisdeuren verwijzen naar haar.

Bethlehem is de stad waar Maria het leven schonk aan haar zoon Jezus, die naderhand een enorme invloed had op de wereldgeschiedenis.

Gelovig of niet: Maria, Brugge en Bethlehem hebben een gemeenschappelijk verhaal. Een hoopvol verhaal ook, een boodschap van liefde.

Ook daarom zou een vorm van samenwerking mooi kunnen zijn. Wij leven hier gelukkig in vrede, maar dat is absoluut niet zo in de regio van en rond Bethlehem. Dat zag ik ook met eigen ogen toen ik enkele jaren geleden met de Vlaamse minister van Toerisme op missie was in Palestina.

De stad Bethlehem is door een meterhoge lange muur afgescheiden van de buitenwereld. Nochtans heeft deze stad veel mogelijkheden op toeristisch vlak, maar door de politieke omstandigheden blijven deze zwaar onderbenut.

Op dat vlak zouden wij, Bruggelingen, een positieve inbreng kunnen vervullen Onze toeristische knowhow is immers groot.

Tot slot kan Brugge mogelijk een rol spelen om de dialoog in deze door geweld verscheurde regio te bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat wij, met onze geschiedenis en onze vaardigheden, iets kunnen betekenen op dat vlak.

Pol Van Den Driessche

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is