De Brugse N-VA vraagt aandacht van het Stadsbestuur voor de belangen van de inwoners en middenstand in Sint-Andries!

Op 3 februari 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
werken

Sinds geruime tijd zijn er wegeniswerken bezig aan de Gistelse Steenweg tussen de Olympialaan en de grens met Jabbeke. Momenteel is men bezig met fase 3, vanaf de Korte Molenstraat tot en met de Bosdreef en dit aan de rechterkant komende uit de richting Brugge-Centrum. Ter hoogte van de herberg “de Nieuwe Vriendschap” kan men niet verder rijden en wordt het verkeer omgeleid via de Korte Molenstraat naar de Zandstraat om zo naar Varsenare te rijden.

 

Er werd aan de inwoners meegedeeld dat tijdens het weekend de  Gistelse Steenweg zou vrijgemaakt worden in beide rijrichtingen. Dit is vooral belangrijk voor de bereikbaarheid van de lokale handelaars. N-VA gemeenteraadslid Eric Lagrou stelde vorig weekend persoonlijk vast dat deze belofte niet werd nagekomen. In tegenstelling tot de gemaakte afspraken werd de rijrichting niet opengesteld en dit tot grote ontevredenheid van de lokale middenstand. Op zondag 31 januari om 16u in de namiddag werden beide rijrichtingen dan plots wel opengesteld en dit omwille van de wedstrijd van Club om 18u. Gemeenteraadslid Eric Lagrou begrijpt dan ook niet waarom de beide rijrichtingen niet gedurende het volledige weekend werden opengesteld ? Eens te meer stelt de Brugse N-VA vast dat er bij wegeniswerken geen rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale middenstand en dat er een herhaaldelijk gebrek is aan informatie en communicatie.

 

Maar er is nog meer aan de hand: op maandag 01/02 zou men beginnen met werken aan het fiets- en voetpad tussen de Olympialaan en Restaurant Tuinbos. Er was de inwoners beloofd dat zij eind januari info zouden krijgen over de geplande werken. De  aannemer liet weten dat er hierover eerst nog overleg zou komen met de Burgemeester. Uiteindelijk liet de aannemer weten dat de werken niet zouden aanvangen op maandag 01 februari zoals gepland maar wel op maandag 15 februari. Gelukkig dat de aannemer een betere communicatie voert met de omwonenden want van het stadsbestuur kregen ze niet de minste informatie.

 

Dit uitstel heeft uiteraard bijkomende financiële  gevolgen voor de handelaars: parkingproblemen en bijgevolg veel minder klanten.

 

Van vrijdagavond 5 februari tot maandagochtend 15 februari wordt er niet gewerkt omwille van het bouwverlof.  De Brugse N-VA vraagt dan ook dat gedurende de periode van het bouwverlof de rijweg in beide richtingen volledig zou worden opengesteld. Dit in het belang van de lokale middenstand en van de inwoners van Sint-Andries!

 

Alhoewel de werken worden uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse Gewest in samenwerking met de stad Brugge is het een prioritaire opdracht van het stadsbestuur om te zorgen voor de communicatie en juiste informatie naar de burgers. Het is de taak van de schepen voor lokale economie om hierbij de belangen van de handelaars te behartigen. Aandacht voor de lokale middenstand is meer dan langs komen voor de foto op de dag van de middenstand!

 

Samen met de lokale handelaars moet er opnieuw worden vastgesteld dat er een totaal gebrek is  aan communicatie vanwege het Brugse stadsbestuur.

 

De Brugse N-VA vraagt dan ook uitdrukkelijk dat het stadsbestuur hierin haar verantwoordelijkheid zou opnemen. Gemeenteraadslid Eric Lagrou zal hiervoor persoonlijk aandringen op actie vanwege het Schepencollege!

 

Voor meer informatie:

 

Eric Lagrou, Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Zagersweg 69

8000 Brugge-Koolkerke

 

Tel: 050/670419 

Mob: 0032 478 510545

 

Eric.lagrou [at] n-va.be

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is