Burgemeester Landuyt en Brugse SP-A maken platvloers misbruik van informatiestand over heraanleg van ’t Zand voor partij politieke doelstellingen – de Keizer van Brugge?

Op 23 januari 2016, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme, Nieuws van de Gemeenteraad
infostand 't Zand

Burgemeester Landuyt en Brugse SP-A maken platvloers misbruik van informatiestand over heraanleg van ’t Zand voor partij politieke doelstellingen – de Keizer van Brugge?

 

Deze voormiddag was er op de zaterdagmarkt  de eerste informatiesessie over de heraanleg van het Zand  waarbij het stadsbestuur de plannen aan de Brugse bevolking voorstelde.

Burgemeester Landuyt en de Brugse SP-A maakten van de gelegenheid platvloers misbruik voor partij politieke propaganda. Onmiddellijk naast en aansluitend aan de infostand van het stadsbestuur over het Zand stond een tent waarbij de SP-A partij politieke propaganda voerde en het pamfletje (=boekje) van de burgemeester  himself uitdeelde.

Door de Brugse SP-A werd opzettelijk verwarring gezaaid waardoor het voor de bezoekers niet duidelijk was van wie de stand uitging zodat de mensen de indruk kregen dat dit eveneens door het stadsbestuur werd georganiseerd hoewel het hier om louter partijpolitieke propaganda ging.

Onvoorstelbaar machtsmisbruik ter meerdere eer en glorie van de burgemeester.

De mensen werden gelokt met een gratis boek over de her aanleg van het Zand welke evenwel na een  half uur reeds uitgeput was en konden als 'troost'-prijs wel nog het gratis boekje van de burgemeester krijgen welke wel nog volop beschikbaar was, mits je persoonlijke gegevens en mailadres door te geven. Uiteraard zullen de argeloze bezoekers hierdoor worden opgenomen in het propaganda bestand van de SP-A. De Noord Koreaanse president zou  nog in de leer kunnen gaan bij burgemeester Landuyt.  De SP-A stand werd bevolkt door SP-A gemeenteraadsleden. Wij zagen onder meer fractieleider Mathys Goderis en gemeenteraadslid Sanne Doms.

Voor de Brugse N-VA is dit  volstrekt onaanvaardbaar en een puur misbruik door de SP-A van stedelijke informatiesessies ter meerdere eer en glorie van de nieuwe Brugse keizer.

De Brugse N-VA kan niet geloven dat coalitiepartner CD&V hiervan op de hoogte was en  met deze gang van zaken gelukkig is.

N-VA fractieleidster Ann Soete zal hierover dinsdag  in de volgende gemeenteraad een actuele vraag stellen.

 

 

 

Namens de Brugse N-VA fractie Brugge,

Ann Soete, fractieleidster

 

 

 

Voor meer info:

Paul Desender, gemeenteraadslid

Paul.desender [at] n-va.be;

0499.93.44.22

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is