Beslissing over nieuwe zeesluis is nu nodig.

Op 2 november 2017, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Leefmilieu en wonen, Mobiliteit en openbare werken

Na jarenlang studeren en onderzoeken is het tijd om te beslissen over waar de zo noodzakelijke nieuwe zeesluis in Zeebrugge moet gebouwd worden. Wij zijn het eens met de ingenieurs die stellen dat de optie-"Visart" de best mogelijke is. U leest daarover meer in het aangehechte krantenartikel, vandaag in HLN.

Al bijna vijftien jaar worden allerlei mogelijkheden bekeken en berekend. Waarbij nauwgezet werd onderzocht wat de gevolgen zijn voor de scheepvaart zelf, de havenbedrijven, de omwoners, de leefbaarheid van Zeebrugge, de mobiliteit, het milieu, de Vlaamse zeevisserij, enz.

De relatief goedkoopste optie is de "Vandamme-sluis West". Dit vinden wij onaanvaardbaar, want dan zouden bijna tweehonderd woningen moeten verdwijnen. Dat zou rampzalig zijn voor het dorp en voor de inwoners van Zeebrugge. Wij zijn verknocht aan deze deelgemeente met veel troeven, zeker als op een dag ook de strandbuurt eindelijk nieuwe impulsen krijgt.
De optie "Vandamme-sluis Oost" is bedreigend voor de werkgelegenheid in het naastliggende bedrijf en ook voor de natuur.

De onbetaalbaar duurste optie is het zogenaamde "Verbindingsdok" (2,1 miljard!). Bovendien zouden hiervoor nog eens bijkomende onderzoeken moeten gebeuren, die alweer een jaar zouden duren. En die tijd is er echt niet meer.

Daarom lijkt de "Visart"-oplossing de beste, hoewel ook nog zeer duur (1,2 miljard). Maar hiermee komt de leefbaarheid van het dorp van Zeebrugge niet in het gedrang en kunnen de werken aangegrepen worden om de nabije wijk op te waarderen. De visserij en de bijhorende veiling en bedrijven blijven bestaan, wat wij echt belangrijk vinden. (Wat bij de "Carcoke"-optie niet gegarandeerd is, door de getijdenwerking.)

Wij rekenen er op dat de Vlaamse regering op voorstel van minister Ben Weyts nu snel beslist, om de toekomst van de Zeebrugse haven te versterken. Zeebrugge is een levensader voor de economie en de welvaart in Brugge en West-Vlaanderen. En het is onze poort op de wereld. Meteen moeten we dit momentum gebruiken om (eindelijk) meer technologische bedrijven naar Zeebrugge te krijgen.

Denken, durven en nu doén.

 

Lees ook bijgevoegd artikel dat vandaag in Het Laatste Nieuws verscheen.

Nieuws sluis op plaats Visartsluis?

Het Laatste Nieuws/Oostkust,

Do. 02 Nov. 2017, Pagina 19

De ingenieurs die de afgelopen maanden alle alternatieven voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge hebben bestudeerd, zijn het eens: de optie om de bredere sluis te bouwen ten oosten of ten westen van de Visartsluis geniet de voorkeur. Het zou gaan om een project van meer dan 1 miljard euro met ook nog een tunnel onder het water voor het (vracht)verkeer.

Dat Zeebrugge dringend nood heeft aan een tweede, moderne en veel toegankelijker zeesluis om schepen in de achterhaven door te laten, is al veel langer duidelijk. De oude Visartsluis is stilaan erfgoed en de Vandammesluis is de enige toegang tot de achterhaven. Dat vond ook de Havencel West-Vlaanderen, die vorige week nog een oproep deed om werk te maken van het dossier. "Al in 2004 startte de Vlaamse regering een onderzoek over de meest geschikte locatie. Maar we zitten ondertussen al 13 jaar met studies en geen vooruitgang", zegt voorzitter Marc Adriansens.

Breder en dieper

Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen. Een team van ingenieurs gaat naar de Vlaamse regering met de locatie ten oosten of ten westen van de Visartsluis als beste locatie. De sluis zou niet alleen een pak breder worden, ook het bodempeil wordt dieper en er komt een tunnel voor doorgaand (vracht)verkeer, de zogenaamde NX, onder het water. De tram zou wel bovengronds - en dus over de sluis - blijven rijden. Voor fietsers zou er een brug komen. Er zijn 15 tot 35 onteigeningen nodig, al kunnen die nog beperkt worden. Het vooropgestelde project kost liefst

1,2 miljard euro. Alternatieven zoals de Carcokesite (nadelig voor de visserij), de uitbreiding van de Vandammesluis of het Verbindingsdok zouden in dat geval sneuvelen. Vooral voor de optie om een dubbel sluizencomplex te bouwen aan het Verbindingdok, dieper in de achterhaven, leek lange tijd nochtans de lievelingslocatie van het stadsbestuur. Al lijkt vooral het prijskaartje met 2,1 miljard euro daar het struikelblok.

Durven beslissen

"Ik sta nog altijd achter het Verbindingsdok", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Het prijskaartje is hoog, maar Vlaanderen heeft voor gelijkaardige bedragen in de Antwerpse haven geïnvesteerd. Bovendien kan je dit project in fases uitvoeren, zoals met de aanleg vande A11. Hadden we in dat dossier voor de goedkoopste oplossing gekozen, dan lag de snelweg er wellicht nog altijd niet. We moeten nu durven beslissen."

De beslissing ligt in handen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Partijgenoot en lijsttrekker in Brugge Pol Van Den Driessche is overtuigd dat de Visartsluis de juiste locatie is. "Het is de meest menselijke en qua mobiliteit de meest logische keuze. Het is geen aanslag op de leefbaarheid in Zeebrugge, als je ziet dat er voor andere alternatieven sprake is van180 onteigeningen. Meer zelfs: dit biedt toekomst voor de visserij, voor de ontplooing van de haven met technologische bedrijven en zou voor een nieuw elan voor de Stationswijk kunnen zorgen. Bovendien haal je met dit project eindelijk het vrachtverkeer uit het dorp van Zeebrugge."

De Vlaamse overheid heeft zich ertoe verbonden om nog voor het einde van het jaar een beslissing te nemen.

BART HUYSENTRUYT ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is