bankautomaat Lissewege

Op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Nieuws van de Gemeenteraad

Laat het in eerste instantie duidelijk zijn dat het wegtrekken van de bankautomaat in Lissewege een zuiver commerciële beslissing is van de desbetreffende bank en niet de steun krijgt van de Brugse N-VA. Wij betreuren het vertrek van de automaat evenzeer, laat dat duidelijk zijn.

 

In het socialistische kamp lijkt men echter te vergeten dat banken dergelijke beslissingen nemen louter op basis van kosten-baten analyses, van rationele en puur commerciële overwegingen. Voor het geval Lissewege moet het dus zijn dat deze automaat voor de desbetreffende bank gewoon verlieslatend is.

Het is mijn plicht als gemeenteraadslid om de bevolking duiding te geven over hoe een dergelijke beslissing door de bank tot stand komt. Dit wil niet zeggen dat ik de beslissing van die bank ondersteun in tegenstelling tot wat sommigen proberen te doen geloven.

Immers, het begrijpen van de oorzaak is in deze het begin van het vinden van een oplossing.

SPa lijkt zich op dit vlak wat te vergalopperen en schiet op doel met losse flodders.

Nochtans kan men uit recente berichtgeving uit de nationale pers wel concluderen dat SPa zeer goed weet hoe een bank denkt en functioneert.

 

Mijn punt is dat een eenvoudige protestactie via een petitie mooi in de oren klinkt van de bewoners en al zeker als het op een populistische manier gebracht wordt.

Als N-VA Brugge zouden we ervoor willen kiezen om deze problematiek op een meer pragmatische en realistische manier te benaderen. Hierbij stellen we voor verschillende pistes te bewandelen.

 

Enerzijds zou ons voorstel zijn om de Lisseweegse klanten van deze bank te verenigen met als doel de bank werkelijk onder druk te zetten.

Het drukkingsmiddel wordt dan: “automaat weg = klant weg”.

Met andere woorden, ontneem ons onze automaat en we veranderen van bank.

Bij uitbreiding zou men voor deze petitie steun kunnen vragen bij klanten van deze bank in Zeebrugge en Zwankendamme om de aantallen aan te dikken.

Ook de huidige bestuursmeerderheid kan, indien ze klant is bij deze bank, overwegen om druk te zetten en de samenwerking tussen deze bank en de stad terug te schroeven.

Enkel als de bank het in zijn portefeuille voelt zal ze mogelijks de winst-verlies oefening  opnieuw maken en kan ze vooralsnog beslissen om de automaat te behouden.

 

Anderzijds moeten we ook rekening houden met het feit dat spijts de druk die we proberen uit te oefenen, de bank toch niet op zijn beslissing zal terugkomen (wat jammer genoeg een zeer realistische mogelijkheid is). Ook voor dit scenario moeten we een oplossing klaar hebben, en dit is haalbaar mits wat creativiteit en de steun van de lokale handelaars.

 

Intussen roept N-VA de bewoners van Lissewege op om dit probleem vooral als “buren van elkaar” op te vangen.  Zijn er oudere mensen die in de problemen geraken hierdoor? Stel uw buurman- of vrouw voor om 1 x per week samen naar een automaat te gaan in Zeebrugge of laat geld afhalen door ene vertrouwenspersoon (buur, familie, dorpsgenoot, enzovoort).

 

Intussen ondersteunt N-VA Brugge elke vorm van dialoog die ten goede komt van de noden van onze inwoners. De Spa verklaart dan wel “partij overschrijdend” een oplossing te willen zoeken maar dit veronderstelt wel dat er een dialoog tussen de verschillende partijen tot stand komt en tot nu toe kunnen we enkel vaststellen dat er door de Spa op eigen houtje wordt gehandeld.  Wordt hopelijk vervolgd.

 

Sabine Helleputte
Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is