Asbest in het puin gevonden na de sloop van sociale woningen

Op 7 juni 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu en wonen
asbest

Sinds mijn aantreden als gemeenteraadslid op 1 januari 2013 heb ik in een tiental tussenkomsten de stad gewezen op het bezitten en het bijhouden van een asbestinventaris. Tot op heden blijft onze stad nog steeds grotendeels in gebreke.

Met verbijstering stel ik nu ook vast dat er blijkbaar ook geen asbestinventaris aanwezig is bij de eigenaar ‘de Brugse Maatschappij voor Huisvesting’ van die gesloopte sociale woningen in de Kruisabelewijk. Had dit wél het geval geweest dan was het risico op gezondheidsproblemen (door het inademen van de kankerverwekkende asbestpartikels) voor de omwonenden en de spelende kinderen heel wat kleiner tot nihil geweest. Nu heb ik grote vraagtekens.

Naar ik heb vernomen zou het puin met folie bedekt zijn en natgespoten (beneveld) door de brandweer. Bij dit warme weder gisteren en vandaag zullen de asbestpartikels onder deze folie opdrogen en een groot gevaar blijven betekenen voor de volksgezondheid.

Tot mijn grote ergernis en woede moet ik vaststellen dat de stad alweer in gebreke blijft ten aanzien van de gezondheid van zijn burgers. Eens te meer laten zij na om een meetwagen van de Civiele Bescherming op te roepen, teneinde metingen te verrichten van het aantal asbestpartikels die gisteren en vandaag worden ingeademd. Zal ons stadsbestuur en zijn verantwoordelijke schepen dan nooit lessen trekken?

Gezien de nalatigheid inzake het bezitten en/of het raadplegen van de verplichte asbestinventaris kunnen de omwonenden van de vervuilde site zich burgerlijke partij stellen tegen de huisvestingsmaatschappij en de aannemer (die zich niet had vergewist over de aanwezigheid van asbest in de gebouwen). Voorts dring ik nogmaals, na goed vier maanden, bij het stadsbestuur aan - waarvoor ik tijdens mijn interpellatie op 26 januari 2016 pleitte - dringend werk te maken met de beloofde verspreiding van de brochure ‘Asbest in en om het huis’ in het eerstvolgende nummer van ‘BruggeInspraak’.

 

Hugo De Bondt

Gemeenteraadslid

hugo.debondt [at] n-va.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is