Zeebrugge onder hoogspanning

Op 24 oktober 2011

De plannen van Elia om een nieuw hoogspanningsstation te bouwen tegenover het Chinese Restaurant  in de strandwijk van Zeebrugge op de hoek van de Kustlaan en de Baron De Maerelaan stuiten terecht op verzet van de Zeebruggelingen. N-VA Brugge is begaan met het welzijn van alle Bruggelingen, dus ook met dat van de inwoners van Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme. Wij zullen dan ook niet toestaan dat Zeebruggelingen hun woonplaats zien verworden tot een tweede Doel. Dit vooruitzicht moet ten alle prijze vermeden worden!

Dit neemt uiteraard niet weg dat N-VA Brugge een vurig voorstander is van de verdere groei van de activiteiten in en een goede ontsluiting van Zeebrugge. De elektriciteit die op zee geproduceerd wordt moet inderdaad kunnen getransporteerd worden tot bij de eindverbruikers. N-VA wil op dat vlak een inclusiefplan, een en/en-verhaal brengen, in plaats van een of/of-beleid.

Als we de Zeebrugse strandwijk leefbaar willen houden voor de bewoners en tegelijk ervoor zorgen dat de wijk aantrekkelijk blijft voor toeristen dan moeten we een alternatieve locatie vinden voor het omvormingsstation van Elia.. Een betonnen bunker van 20m hoog neerpoten in de strandwijk lijkt ons echt geen goed idee. Men spreekt weliswaar over een bufferzone van 15 meter rond het omvormingsstation en het aanplanten van bomen maar men spreekt eveneens over een tweede station dat men tegen het jaar 2020 wil realiseren. Volgens N-VA zijn er dan ook voldoende valabele alternatieven voor het inplanten van dit project. In de achterliggende transportzone bijvoorbeeld.

N-VA stelt het op prijs dat Electrabel, na hevig protest van de bewoners, beslist heeft om over een lengte van 9,3 km haar hoogspanningskabels op het grondgebied van Koolkerke en Damme ondergronds te trekken. Ook deze keer rekenen wij op het gezond verstand van de betrokken maatschappij.

N-VA Brugge volgt in grote lijnen de argumenten van de vzw Leefbare Polderdorpen en vraagt aan Elia de huidige plannen te herzien, een andere locatie te zoeken in de transportzone en de voorziene hoogspanningslijnen niet bovengronds maar onder de grond te leggen.

 

Patrick Daels

 

Patrick DaelsDe auteur is secretaris van N-VA Brugge en bedrijfsleider.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is