Vragen bij financiering buitenaanleg nieuw provinciaal Olympisch zwembad in Brugge

Op 2 december 2013

Tijdens de bespreking van de meerjarenplanning op de provincieraad van 27 november schetste N-VA-provincieraadslid Mieke Van Hootegem (Roeselare) een aantal kanttekeningen bij de begrote uitgaven voor de parking en de buitenaanleg van het nieuw provinciaal Olympisch zwembad in Brugge.

In 2010 besloot de provincie samen met de stad Brugge en het Vlaamse Gewest om het nieuw zwembad uit te besteden via een publiek-private samenwerking met de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) en S&R group die optreedt als private partner en later ook als privé-exploitant. De kostprijs bedraagt een stevige 30 miljoen euro waarbij de provincie jaarlijks voor 70% gedurende 30 jaar in de vergoeding zal tussenkomen. Daarnaast voorziet de provincie ook in de aanleg van een parking en bijhorende buitenaanleg met een éénmalig bijkomend investeringsbedrag  van ruim 2,1 miljoen euro (excl. BTW). Dit bedrag werd bijgeschreven in de meerjarenbegroting 2013-2019 onder de noemer ‘exploitatiekosten’ zoals het PPS-project van het zwembad.

Provincieraadslid Van Hootegem vroeg aan de bevoegde gedeputeerde voor Sport (Carl Vereecke) waarom dit budget voor de buitenaanleg, dat blijkbaar buiten de PPS-financiering valt, eveneens onder de noemer ‘exploitatiekosten’ en niet onder ‘investeringskosten’ werd ingeschreven. Bovendien kan men zich afvragen waarom deze buitenaanleg niet mee werd opgenomen in het PPS-project.

De bevoegde gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) was op zijn minst onduidelijk in zijn antwoord. “In een eerste verklaring wees de gedeputeerde op het feit dat de parking niet thuishoort in het zwembaddossier en daarom opgesplitst werd. Dit lijkt ons bedenkelijk. Zijn tweede verklaring was echter nog bedenkelijker: bij de aanvang van het dossier was het onderdeel parking en groenvoorziening nog niet duidelijk. Een zwembad voorzien zonder de noodzakelijke infrastructuur.“

De bevoegde gedeputeerde voor Sport bevestigde het raadslid dat de parking en buitenaanleg nog niet duidelijk waren bij de opmaak van de plannen. “Wij begrijpen als fractie niet dat bij aanvang van dit project onvoldoende nagedacht is over de essentiële noden of is dit eerder een geval van ‘creatieve boekhouding’ ? We volgen dit  verder op!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is