Vraag van Gemeenteraadslid Paul Desender m.b.t. de veiligheid bij de wegeniswerken te Sint Michiels

Op 14 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Geachte,

 Ik ben me deze ochtend gaan vergewissen naar de toestand van de werken die thans uitgevoerd worden ter hoogte van het kruispunt  Dorpstraat-Ter Zwaenekerke heb moeten vaststellen dat naar mijn mening  de beveiliging van de werken ernstige gebreken vertoont.

Hier zijn wat mij betreft verschillende zaken aan de orde :

 - het KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen, die verplicht om een afdoende werfafsluiting te voorzien die verhindert dat onbevoegden de werf betreden, en waarbij er ook een bord aangebracht wordt 'verboden de werf te betreden';

- het bestaan van een gevaarlijke situatie, met valgevaar met dodelijke afloop als mogelijk gevolg, wegens het niet uitschakelen van deze gevaarlijke situatie door het aanbrengen van een voorlopige afdekking (bijvoorbeeld rijplaten), gecombineerd met een collectieve valbeveiliging die afdoende dient te zijn om het resterende risico te beheersen.  De aangebrachte nadar hekken en het signalisatielint zijn enkel afdoende als signalisatie, doch reduceren het risico niet, daarenboven is er aan de kant van het kruispunt een stuk nader open met enkel een signalisatielint (zie foto’s in bijlage);

 

Het is voor mij duidelijk dat de betrokken aannemer hier de volledige verantwoordelijkheid draagt, en onmiddellijk de nodige aanpassingen dient te verrichten gezien het dreigende gevaar.  Voor zover de aannemer niet bereikbaar is, dienen de politiediensten in afwachting de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien.

 

Mag ik U dan ook met aandrang vragen om ter plekke te gaan en om vast te stellen of de beveiliging afdoende is.

 

Groeten,

 

 

 

Paul Desender

Gemeenteraadslid  N-VA Brugge

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is