Voorlopige bescherming ‘Lange Rei’ in Brugge als stadsgezicht

Op 15 mei 2014

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft de ‘Lange Rei’ in Brugge voorlopig beschermd als stadsgezicht. Het beschermingsdossier werd in overleg met de stad Brugge opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen uit het UNESCO-rapport van 2011. Bij de opmaak van het dossier werd zowel aandacht besteed aan het bouwkundig erfgoed, het groen erfgoed, het straatmeubilair als aan het waterbouwkundig erfgoed.

Centraal doorheen het voorgestelde stadsgezicht loopt de Reie die een belangrijke rol speelt in het historisch verhaal van de stad Brugge. De Lange Rei is een van de belangrijkste stadskanalen waarbij de natuurlijke loop van de rivier de Reie nog duidelijk herkenbaar is in de licht kronkelende bedding. Dit is uniek binnen het kanalenstelsel in de Brugse binnenstad. De Lange Rei was de toegangsweg voor de maritieme handel met Brugge. Hierdoor ontwikkelde de stad zich in de Middeleeuwen tot een belangrijke handelsmetropool.

 

Langsheen de Lange Rei vestigden zich belangrijke kloosterorden en liefdadigheidsinstellingen die hun stempel hebben gedrukt op de omgeving en de ontwikkeling van dit stadsdeel. De bebouwing langs de Lange Rei en omgeving vertoont een grote historische gelaagdheid. De gevelwanden langs de Lange Rei, die het resultaat zijn van het bouwen en verbouwen door de eeuwen heen, vormen een staalkaart van verschillende architectuurstijlen vanaf de 15de eeuw tot de 20ste eeuw.

 

De Lange Rei met bewaarde kaaimuren, gietijzeren leuningen en zitbanken vormt een authentiek geheel. De originele leuningen, geplaatst in 1887 en 1888 zijn grotendeels bewaard gebleven. De kaaimuren zijn gaaf bewaard en zijn ter hoogte van de voormalige pakhuizen opgebouwd uit grote natuurstenen blokken, hetgeen wijst op de ouderdom en de oorspronkelijke havenfunctie ter hoogte van het Dampoortcomplex en het Sasplein.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is