Tijl Waelput: recht van antwoord

Op 11 september 2013

Hieronder een reactie op een gedeeltelijk foutieve berichtgeving, namelijk de versie van de Burgemeester. Ik sta op een recht van antwoord omdat de uitspraken mij valselijk beschuldigen van het misleiden van het Stadsbestuur. Ik stuur dit bericht ook door naar andere journalisten omdat deze verkeerde versie ondertussen is overgenomen door anderen (zoals de VBRO) en mij schade bezorgt. De hieronder geschetste gang van zaken kan bij de firma Entrakt geverifieerd worden (als ze daar ondertussen geen spreekverbod gekregen hebben).  

 

Ik protesteer met klem tegen de verkeerde berichtgeving in de Krant van West-Vlaanderen van 6 september op pagina 26 “N-VA uit lokaal gezet”. Ofwel is de burgemeester verkeerd geïnformeerd over de juiste toedracht ofwel probeert hij de politiek geïnspireerde beslissing om N-VA Brugge uit haar secretariaat te verdrijven te verdoezelen door mij verdacht te maken. Er wordt beweerd, dat ik het vorige Stadsbestuur zou misleid hebben. Dat is een grove leugen. Op 12 april 2012 heb ik met de vertegenwoordiger van de firma Entrakt twee contracten getekend : één voor een kantoor voor N-VA Brugge en één voor een opslagplaats voor een firma waar ik bij betrokken ben. Ik wist trouwens op het ogenblik van ondertekening van de contracten helemaal niet dat het College van Burgemeester en Schepenen zijn zegen moest geven over de huurders (ja, daar houdt men zich dus blijkbaar mee bezig in een schepencollege !). Pas geruime tijd nadat N-VA het kantoor betrokken had, heb ik dat vernomen. De firma Entrakt had namelijk een fout gemaakt en op beide ontwerpcontracten de naam van de firma vermeld in plaats van N-VA op één van die contracten. Op dat ogenblik had men zich in het Schepencollege al moeten afvragen waarom er twee contracten waren in plaats van één. Dan was die vergissing onmiddellijk aan het licht gekomen. En nog eens : ik was van die procedure niet op de hoogte. Bij de ondertekening van de contracten merkte ik de vergissing op en samen met de vertegenwoordiger van de firma Entrakt werd het foutieve contract aangepast. Voor mij was er ook geen vuiltje aan de lucht : ik tekende een contract met de firma Entrakt en niet met het Stadsbestuur. De firma Entrakt heeft voor die vergissing trouwens een flinke uitbrander gekregen van de toenmalige machthebbers. Maar die zagen ook hun eigen fout in, want ze hadden verzuimd om in het contract met Entrakt het criterium op te nemen dat er niet aan politieke partijen mag verhuurd worden. Die blaam wilden ze zich blijkbaar besparen en ze ondernamen geen verdere actie. De uitspraak van de huidige burgemeester “N-VA mag van geluk spreken dat die affaire niet aan het licht kwam vlak voor de verkiezingen” is dan ook onzin. Die zogenaamde “affaire” wás gekend. Maar blijkbaar denkt men bij de huidige Brugse meerderheidspartijen al aan de verkiezingen van mei 2014. De vrees bestaat dat de kleuters van de op dezelfde plaats gevestigde kinderopvang nachtmerries zouden krijgen als zij toevallig een geparkeerde wagen met N-VA-logo te zien zouden krijgen. De verantwoordelijke van die kinderopvang die al langer met die vrees leefde en nu ook in het Schepencollege zitting heeft, heeft uit grote bezorgdheid om de kinderen blijkbaar op deze krachtdadige bestuursdaad aangedrongen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is