SCHEPEN EN OCMW VOORZITTER DIRK DE FAUW KAN HET NIET HEBBEN DAT N-VA BRUGGE ZIJN BELEID IN SINT-ANDRIES MET GOED OPPOSITIEWERK COUNTERT

Op 8 oktober 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Nieuws van de Gemeenteraad, Nieuws van de OCMW-raad

Op de vorige gemeenteraad (15.09.2015) werd door de meerderheid beslist tot de verkoop van de  gronden Blijmare, Knotwilgenlaan in Sint-Andries aan hoogst biedende projectontwikkelaar.

 

Door de N-VA fractie werd bij monde van gemeenteraadslid Geert Van Tieghem geprotesteerd tegen deze verkoop met als argument dat sinds de ontwijding van de kerk in 2012 er veel boeiende activiteiten plaats vonden  en  het gebouw steeds een interessante agenda heeft gekend. Zo bood het gebouw een jaar lang onderdak aan de bibliotheek. Voorts werd het gebruikt voor talloze activiteiten:  repetitieruimte voor een folkgroep, het orkest en het koor, als zaaltje voor optredens allerhande, als plek voor toneelvoorstellingen, als tentoonstellingsruimte voor onze plaatselijke artiesten van de Stedelijke Academie, als fotografieatelier, enz. Dit gebouw beschikt over mooie troeven om als een polyvalente gemeenschapsruimte te blijven bestaan. Het ligt ook nog goed, centraal in het groen en met uitstekende parkeermogelijkheden. Het zou een mooie culturele bestemming kunnen krijgen als vast repetitiezaal voor amateurs en professionelen.  Het zou kunnen dienen als zaal voor plechtigheden, als ontmoetingsplek voor actieve en hulpbehoevende senioren, als stek voor verenigingen. Door de overhaaste verkoop krijgt dat alles geen kans. Het stadsbestuur weigert zelfs die mogelijkheden te onderzoeken. 

 

In de gemeenteraad vroeg de N-V-fractie enkel dat de beslissing zou worden uitgesteld om de mogelijkheid te bieden tot overleg met de inwoners van deze wijk!  De Brugse N-VA kan immers niet aanvaarden dat er hieromtrent niet het minste overleg werd gepleegd met de omwonenden. Eens te meer blonk de Brugse meerderheid uit in het negeren van inspraak van de inwoners en direct betrokkenen.

 

Door de Brugse N-VA werd vorig weekend, met succes  een actie gevoerd in de wijk Blijmare. Hierbij kregen wij veel positieve reacties van de omwonenden. Enkele reacties (anoniem gemaakt): 

 

-                     “Geert, We hebben je brief ontvangen over de verkoop van het kerkje van Blijmare. Bij ons doet het ook pijn aan het hart te weten dat het kerkje weggaat. Wij zijn er trouwens getrouwd. Wat belangrijker is dan het sentimentele, is de uiteindelijke bestemming van het mooi gebouw. De ruimte die het kerkje biedt en het bosje errond zijn ons inzien van een grotere waarde dan die van verkavelingsgrond. Bestaat er nog ergens een mogelijkheid dat die verkoop niet doorgaat?  We willen onze tegenstem laten weten. Hoe doen we dat best?”

-                     “Dag Geert, Graag gedaan. Spijtig dat het zo moest verlopen.

En.... dat er leugenaars zijn op de reactie van jouw reportage in het Brugs Handelsblad, dat wisten we al lang, maar wat kan een eenvoudige burger daar tegen doen.

Nogmaals bedankt voor je moedige tussenkomst tijdens de laatste gemeenteraad. Met een vriendelijke groet.

 

-                     Dag Geert, Ik vind het ook heel jammer dat de kapel in Blijmare op die manier verdwijnt. Ik woon hier al van in 1968 en heb vroeger jarenlang het orgel bespeeld tijdens de vieringen.Is er echt niets meer aan te doen om de verkoop tegen te houden? Een petitie bvb?Vriendelijke groeten,

 

-                     Beste Geert, Als echte "Knotwilgers"  willen wij onze steun betuigen tegen de verkoop van het vroegere kerkje Blijmare. Wij hebben gezocht naar de Facebook - pagina "je bent van StAndries als je... maar vinden die niet terug ...vandaar deze mail. Veel succes

 

Door schepen en OCMW voorzitter Dirk De fauw werd hierop furieus gereageerd. Schepen De fauw beschouwt Sint-Andries en bij uitbreiding de sociale huisvestingsmaatschappij immers als zijn persoonlijk wingewest. Een eigendom die overgaat van vader op zoon! Enige kritiek op hem in zijn territorium is godslastering!

 

Aan het Nieuwsblad verklaarde schepen De Fauw : “Nu kunnen er zes woningen gerealiseerd worden en zeker geen appartementen zoals ten onrechte wordt gefluisterd. Dit dossier werd ook mee goedgekeurd door de drie N-VA raadsleden in de OCMW raad.”  Hij verstuurde ook een brief aan de inwoners met de melding dat de N-VA de mensen tegen mekaar opstookt en opzettelijk belangrijke informatie in verband met de wijkkapel van Blijmare verzwijgt. Hij verwijt gemeenteraadslid Geert Van Tieghem van politieke oneerlijkheid.

 

 

Hierbij de feiten;

 

  1. De gronden en het daarop staande gebouw, namelijk de wijkkapel Blijmare, Knotwilgenlaan 24, Sint-Andries, zijn eigendom van de stad Brugge  (zie voorstel van besluit gemeenteraad 15.09.2015 – collegebesluit 10.03.2015);

 

  1. Als dusdanig is het OCMW niet bevoegd en kon er bijgevolg nooit een beslissing worden genomen door de OCMW-raad over de verkoop of bestemming van dit domein en kon de N-VA fractie hierover dus nooit zijn akkoord geven. Dit zou pas een onwettigheid zijn;

 

  1. Op 31.08.2015 heeft VIVENDO (Koen Decraemer, algemeen directeur) aan de diensten van de stad Brugge een brief gestuurd met de melding dat het niet wenste over te gaan tot de aankoop van deze gronden (beslissing Raad van Bestuur VIVENDO- 26.08.2015). De N-VA is niet vertegenwoordigd in VIVENDO en kon dus niet voor of tegen stemmen. Mandaten in de raden van bestuur worden immers netjes verdeeld onder de meerderheid. Schepen De fauw maakt van de gelegenheid gebruik om de zwarte piet door te schuiven naar Minister Homans omdat zij de subsidies voor aankoop gronden voor de bouw van sociale gronden heeft afgeschaft. Schepen De Fauw vergeet hierbij (onwetendheid?) dat alle beslissingen in de Vlaamse regering collegiaal worden genomen en dat bijgevolg zijn CD&V-ACW vrienden in de Vlaamse regering dit ook goedgekeurd hebben. Schepen De fauw denkt echt dat de inwoners van Brugge een bende dommeriken zijn;

 

  1. Door het OCMW is  beslist tot de bouw van een dienstencentrum langs de Legeweg dat gebruikt zal worden voor de omwonenden en voor het onthaal van de bezoekers van de gevangenen van de Brugse gevangenis. Door de N-VA fractie werd in het OCWM hieromtrent geargumenteerd dat dit niet een ideale combinatie van functies is, alhoewel ze het idee van een degelijk centrum voor de omwonenden en een goede opvang voor de bezoekers van gevangenen genegen zijn, maar dan wel in gescheiden locaties. Om die redenen hebben de N-VA raadsleden zich in het OCMW op dit punt onthouden.

 

  1. Het is dus duidelijk dat schepen De fauw de waarheid geweld aandoet als hij verklaart dat de OCMW-leden van de N-VA dit op de raad goedgekeurd hebben. 

 

  1. Op de gemeenteraad van december 2013 (zie notulen raadszitting) kwam de bouw van het Dienstencentrum van het OCWM ook aan bod. N-VA fractieleidster Ann Soete verklaarde toen dat de N-VA zich zou onthouden net zoals haar collega’s in het OCMW omdat de N-VA het niet opportuun acht om een combinatie te maken in één gebouw van bejaarden en bezoekers van de gevangenen die wachten tot ze hun bezoek kunnen aanvangen. Dit standpunt werd bijgetreden door 2 andere oppositiepartijen.

 

  1. Noch tijdens de gemeenteraad, noch in de OCMW- raad heeft schepen Dirk De fauw ooit de bouw van het Dienstencentrum aangegrepen als alternatief of als vervanging voor het gewezen Blijmarekerkje. Het is overigens zo dat het Dienstencentrum niet in de wijk Blijmare komt. Hij sleurt dit er thans bij in een slechte poging om zich eruit te praten, maar wordt hierbij blijkbaar niet gestoord enige kennis van het dossier.

 

 

 

Vraag is wie er met de politieke eerlijkheid een loopje neemt of in mensentaal “gewoon liegt”? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is